Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

  • Nabór wniosków o dofinansowanie
    Nabór wniosków o dofinansowanie

    Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej"

    dowiedz się więcej

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Spotkanie ze Starostą, Burmistrzami oraz Wójtami obszaru RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie"

W dniu 13 grudnia bieżącego roku w Willi Stanisław w Chrapowie odbyło się spotkanie Zarządu RLGD z byłymi oraz nowo wybranymi Wójtami i Burmistrzami gmin wchodzących w obszar naszego stowarzyszenia oraz ze Starostą Powiatowym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze Pan Wojciech Kozieja Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi oraz Pan Henryk Dunas Kierownik Wydziału Rybactwa.

Tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowej działalności Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, w tym konkursów, które odbyły się w latach 2017-2018. 

W związku z zakończeniem pełnienia funkcji podziękowano Panu Wiesławowi Własakowi byłemu Wójtowi Gminy Stare Kurowo, Panu Leszkowi Walochowi byłemu Burmistrzowi Dobiegniewa oraz Panu Maciejowi Pietruszakowi byłemu  Burmistrzowi Drezdenka za współpracę i pomoc przy wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego  RYBY 2017-2013 i 2014-2020 natomiast Panu Tomaszowi Marciowi byłemu Wójtowi Zwierzyna w ramach Programu Operacyjnego  RYBY  2014-2020. W gronie przedstawicieli Gmin oraz powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego powitano nowo wybranych Pana Bogdana Kierusa - Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego, Panią Sylwię Łaźniewską - Burmistrz Dobiegniewa, Panią Magdaleną Szydełko - Wójt Starego Kurowa, Pana Karola Neumanna –Wójta Zwierzyna. Gratulowano ponownie wybranym Pani Annie Mołodciak – Wójt Kłodawy, Panu Lesławowi Hołowni – Burmistrzowi Skwierzyny.

Podczas spotkania przedstawiono poziom  dotychczasowego dofinansowania wnioskodawców sektora gospodarczego, samorządów, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w ramach operacji realizowanych na terenie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.