Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Walne Zebranie Członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” Wyróżniony

Opublikowano  12 marca 2019 

Zarząd RLGD Pojezierze Dobiegniewskie

Serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, które odbędzie się dnia 26 marca  2019 r. (tj. wtorek)  o godzinie 15:45  w „Willi Stanisław” w miejscowości Chrapów.

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018.

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018.

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2018

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018

Sprawozdanie finansowe 2018

Uchwała w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2018

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2018 rok

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu finansowego na 2019 rok

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020

Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie świadczeń dla osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie

Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady

Uchwała w sprawie nadania statuetki „Rybak Pojezierza” 2019 roku

Uchwała w sprawie odwołania składu Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”

Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”

Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2018

Projekt Planu pracy i planu finansowego na 2019 rok

Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD

 

 

 

 

 

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.