Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Aktualizacja dokumentów na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" PO RYBY 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność Wyróżniony

 

Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce RYBOŁÓWSTWO/ POMOC UNII EUROPEJSKIEJ DLA RYBACTWA NA LATA 2014-2020: https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/447-piorytet-4 oraz na stronie RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" w zakładce STERFA WNIOSKODAWCY: http://pojezierzedobiegniewskie.org/baza-wiedzy/strefa-wnioskodawcy, zamieszczone zostały zaktualizowane formularze wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją, wniosku o płatność wraz z instrukcją oraz wzór umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wraz z załącznikami.
Wprowadzone zmiany mają na celu uporządkowanie kwestii związanych z utworzeniem miejsca pracy, przedkładaniem biznesplanu, jak również obowiązkiem przedkładania dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością. Zaktualizowane dokumenty obowiązują od dnia ich opublikowania, tj. od 29 maja 2017 r.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.