Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

OPERACJA WŁASNA - BRAK ZGŁOSZEŃ ZAMIARU REALIZACJI Wyróżniony

Szanowni Państwo,

            W związku z umieszczeniem w dniu 08.05.2017 roku na stronie internetowej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Pojezierze Dobiegniewskie" informacji o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej organizacji „Smaków Pojezierza - VI Regionalny Dzień Rybaka”, informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 07.06.2017 roku, żaden podmiot inny niż RLGD,  nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

            W związku z powyższym, zgodnie z § 30 i § 31 Procedury oceny i wyboru operacji własnych RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”, stanowiącej załącznik nr 9 do Regulaminu Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” - po  pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę RLGD, wniosek o udzielenie wsparcia na realizację operacji własnej zostanie w najbliższym czasie przekazany przez RLGD do Zarządu Województwa.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.