Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Plan szkoleń dla Beneficjentów Wyróżniony

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, w związku z naborami wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w  Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność na realizację celów:

1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa
i akwakultury;

2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury;

3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na  rzecz łagodzenia zmiany klimatu;

4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;

5. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską;

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW!

Zakres tematyczny szkoleń będzie obejmował:

  • Warunki udzielenia wsparcia
  • Kryteria wyboru operacji
  • Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie
  • Instrukcję wypełniania uproszczonego biznesplanu

Terminarz i miejsce szkoleń:

7 lipca  2017 r.

12.00-14.00 - Stare Kurowo - Urząd Gminy Stare Kurowo - Sala Centrum Aktywności Lokalnej

10 lipca 2017 r.

9.00-11.00 - Skwierzyna - Urząd Miejski w Skwierzynie - Sala Narad 

12.00 -14.00 - Kłodawa - Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie - Sala Ślubów

11 lipca2017 r.

9.00-11.00  - Dobiegniew - Urząd Miejski w Dobiegniewie - Sala nr 5

12.00-14.00 -  Drezdenko -  Urząd Miejski w Drezdenku - Sala Sesyjna

 

12 lipca 2017 r.

9.00-11.00 - Zwierzyn - Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie, ul. Strzelecka 3a

12.00-14.00 - Strzelce Krajeńskie - Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich - Sala nr 15

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.