Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

  • Nabór wniosków o dofinansowanie
    Nabór wniosków o dofinansowanie

    Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej"

    dowiedz się więcej

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Zaktualizowane dokumenty wdrożeniowe dotyczące operacji w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020" Wyróżniony

Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce RYBOŁÓWSTWO/NABORY WNIOSKÓW/PRIORYTET 4 https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/nabory-wnioskow/priorytet-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-w-zakresie-dzialania-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc/,zamieszczone zostały zaktualizowane dokumenty wdrożeniowe dotyczące operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych do stosowania.

 

W zaktualizowanych dokumentach wdrożeniowych wprowadzono poniższe zmiany:

Zmiany wprowadzone w instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie:

Uszczegółowienie wypełniania wniosku w części B.IV.3 – Szczegółowy opis planowanej operacji wraz z określeniem miejsca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów, w zakresie planowanych działań informacyjno-promocyjnych

Zmiany wprowadzone w formularzu wniosku o płatność:

Uszczegółowienie zobowiązania w części B.IX Oświadczenia beneficjenta - ust. 1 pkt 7

Zmiany wprowadzone w instrukcji wypełniania wniosku o płatność:

1)   Uszczegółowienie opisu załącznika nr 20 – Sprawozdanie z realizacji operacji, poprzez konieczność wskazania przez beneficjenta zrealizowanych działań informacyjno – promocyjnych w związku z realizowaną operacją. 

2)   Usunięto zapis dotyczący współczynnika EPC

Zmiany wprowadzone w umowie o dofinansowanie:

1)      Uszczegółowiono zapis dotyczący szczegółowego opisu operacji o wymóg wskazania planowanych działań informacyjno – promocyjnych;

2)      Dodano zapis dotyczący sankcji za niespełnienia zobowiązania ujętego w § 6 ust.1 pkt 12.

 

Zaktualizowane dokumenty obowiązują od dnia 14 lipca 2017 r.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.