Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

  • Nabór wniosków o dofinansowanie
    Nabór wniosków o dofinansowanie

    Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej"

    dowiedz się więcej

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Wyróżniony

Zarząd Stowarzyszenia

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

ogłasza nabór na pracownika biura Stowarzyszenia:

1. Specjalista do spraw  wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

 

       

Aplikacje należy złożyć lub przesłać pocztą na adres siedziby stowarzyszenia RLGD  "Pojezierze Dobiegniewskie” ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, w terminie:   od 14.07.2017 r. do 01.08.2017 roku, do godz. 15:00. W przypadku aplikacji przesłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby Stowarzyszenia.

 

Złożone przez kandydata dokumenty powinny zawierać:

• życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (CV)

• list motywacyjny

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy

• kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

Osoby wybrane na podstawie aplikacji zostaną imiennie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w sierpniu bieżącego rokuWszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”, tel. 95 762 99 27, kom. 505 206 991, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakres obowiązków:

1. Specjalista do spraw wdrażania LSR

Wymiar czasu pracy: Umowa o pracę  w  wymiarze   pełnego   etatu  lub równoważnik (umowa – zlecenia)

Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia w Dobiegniewie

 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

Konieczne:

• wykształcenie wyższe (preferowane w jednym z następujących kierunków: ekonomia, finanse, zarządzanie, ochrona środowiska, rolnictwo, rybactwo)

• min. 3 miesięczny staż pracy (preferowane na stanowisku: pracownik biurowy, administracyjny koordynator projektów unijnych)

• biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office

• wiedza związana z programami unijnymi

• prawo jazdy kat. B

 

Pożądane:

• język angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym

• predyspozycje osobowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, obsługa urządzeń biurowych, sumienność i odpowiedzialność

 

Do bezpośrednich zadań należą:

1) Obsługa  związana  z  naborem  wniosków  zgłaszanych  w  ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

2) Pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie

3) Organizacja pracy Rady  oceniającej projekty

4) Przygotowanie  i  składanie  wniosków  o  pomoc  na  funkcjonowanie  RLGD

5) Przygotowanie i składanie wniosków o płatność

6) Przygotowywanie odpowiednich  sprawozdań dla IW

7) Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu realizacji umów

8) Monitorowanie realizacji umów

9) Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu

10) Koordynowanie projektów współpracy

11) Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów

12) Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc

13) Prowadzenie korespondencji i archiwizacja dokumentacji  RLGD

14) Obsługa  organizacyjna posiedzeń Walnego Zebrania członków, Zarządu i  Rady

15) Organizacja i prowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów z zakresie przygotowania wniosków do  RLGD

16) Nabór do udziału w szkoleniach i spotkaniach

17) Organizacja imprez promocyjnych  RLGD, organizacja udziału w imprezach o charakterze promocyjnym,

18) Organizacja wyjazdów studyjnych dla członków  RLGD

19) Promocja działalności  RLGD

20) Promocja programów i funduszy wdrażanych przez  RLGD

21) Prowadzenie strony internetowej  RLGD

22) Przygotowanie wydawnictw informacyjnych i promocyjnych  RLGD

23) Rozprowadzenie materiałów informacyjnych i promocyjnych  RLGD

24) Udzielanie pomocy w sprawie przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów

25) Przygotowanie, wdrażanie i rozliczanie projektów własnych  RLGD

26) Wykonywanie innych  poleceń służbowych kierownika Biura  RLGD

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem "Nabór na stanowisko specjalisty ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju". Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wskazanym  terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się, że Zarząd Stowarzyszenia może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej Stowarzyszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.