Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

  • Nabór wniosków o dofinansowanie
    Nabór wniosków o dofinansowanie

    Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej"

    dowiedz się więcej

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Wyróżniony

Zarząd Stowarzyszenia
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”
ogłasza nabór na pracownika biura Stowarzyszenia:
1. Specjalista do spraw wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Aplikacje należy złożyć lub przesłać pocztą na adres siedziby stowarzyszenia RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie” ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, w terminie: od 07.08.2017 r. do 16.08.2017 roku, do godz. 15:00. W przypadku aplikacji przesłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby Stowarzyszenia.

Złożone przez kandydata dokumenty powinny zawierać:
• życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (CV)
• list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy
• kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
Osoby wybrane na podstawie aplikacji zostaną imiennie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w sierpniu bieżącego roku. Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”, tel. 95 762 99 27, kom. 505 206 991, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres obowiązków:
1. Specjalista do spraw wdrażania LSR
Wymiar czasu pracy: Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu lub równoważnik (umowa – zlecenia)
Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia w Dobiegniewie

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
Konieczne:
• wykształcenie wyższe (preferowane w jednym z następujących kierunków: ekonomia, finanse, zarządzanie, ochrona środowiska, rolnictwo, rybactwo)
• min. 3 miesięczny staż pracy (preferowane na stanowisku: pracownik biurowy, administracyjny koordynator projektów unijnych)
• biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
• wiedza związana z programami unijnymi
• prawo jazdy kat. B

Pożądane:
• język angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym
• predyspozycje osobowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, obsługa urządzeń biurowych, sumienność i odpowiedzialność

Do bezpośrednich zadań należą:
1) Obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”
2) Pomoc beneficjentom w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie
3) Organizacja pracy Rady oceniającej projekty
4) Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc na funkcjonowanie RLGD
5) Przygotowanie i składanie wniosków o płatność
6) Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań dla IW
7) Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu realizacji umów
8) Monitorowanie realizacji umów
9) Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu
10) Koordynowanie projektów współpracy
11) Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów
12) Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc
13) Prowadzenie korespondencji i archiwizacja dokumentacji RLGD
14) Obsługa organizacyjna posiedzeń Walnego Zebrania członków, Zarządu i Rady
15) Organizacja i prowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów z zakresie przygotowania wniosków do RLGD
16) Nabór do udziału w szkoleniach i spotkaniach
17) Organizacja imprez promocyjnych RLGD, organizacja udziału w imprezach o charakterze promocyjnym,
18) Organizacja wyjazdów studyjnych dla członków RLGD
19) Promocja działalności RLGD
20) Promocja programów i funduszy wdrażanych przez RLGD
21) Prowadzenie strony internetowej RLGD
22) Przygotowanie wydawnictw informacyjnych i promocyjnych RLGD
23) Rozprowadzenie materiałów informacyjnych i promocyjnych RLGD
24) Udzielanie pomocy w sprawie przygotowania, wdrażania i rozliczania projektów
25) Przygotowanie, wdrażanie i rozliczanie projektów własnych RLGD
26) Wykonywanie innych poleceń służbowych kierownika Biura RLGD

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem "Nabór na stanowisko specjalisty ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju". Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się, że Zarząd Stowarzyszenia może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej Stowarzyszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.