Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Zmiany w formularzu o dofinansowanie. Wyróżniony

Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RYBOŁÓWSTWO/ NABORY WNIOSKÓW/ PRIORYTET 4 w dniu dzisiejszym zostały opublikowane następujące, zatwierdzone przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dokumenty wdrożeniowe
na realizację operacji w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja, objętego Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze":

1.       Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania,

2.       Wzór umowy o dofinansowanie,

3.       Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania.

Zmiany wprowadzone do ww. dokumentów polegają na:

- usunięciu informacji dotyczących działania "Wsparcie przygotowawcze",

- dodaniu koniecznych pól dotyczących wnioskowania o zaliczkę,

- usunięciu załącznika "Oświadczenie o kwalifikowalności VAT", wymaganego przy wniosku
o dofinansowanie oraz wniosku o płatność, w związku z aktualizacją wniosków w działaniu "Realizacja LSR".

Przedmiotowe zmiany obowiązują wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów ogłoszonych od dnia 15 września 2017.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.