Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Komisja rewizyjna stoi na straży prawidłowego pod względem merytorycznym i finansowym funkcjonowania Stowarzyszenia RLDG „Pojezierze Dobiegniewskie”. Została powołana również do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie":

Przewodniczący - Bogusław Dobrzański
Zastępca Przewodniczącego - Barbara Szewczyńska
Sekretarz - Ewa Jeger

Kadencja 2009-2013:
• Barbara Szewczyńska
• Ewa Jeger
• Bogusław Dobrzański

pdf Regulamin Komisji Rewizyjnej 

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.