Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

W skład Rady wchodzi 16 członków, reprezentujących wszystkie gminy wchodzące w skład Rybackiej Lokalnej Grupy Działania oraz trzy sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy. Ponadto, każdy sektor posiada przynajmniej 3 przedstawicieli w Radzie. Reprezentacja sektora publicznego została ograniczona do trzech przedstawicieli. Funkcje członków organu decyzyjnego muszą być pełnione osobiście, tj. w przypadku osób fizycznych wybranych do organu decyzyjnego – przez te osoby, zaś w przypadku osób prawnych – przez osoby, które na podstawie dokumentów statutowych lub uchwał właściwych organów są uprawnione do reprezentowania tych osób prawnych. Upoważnianie osób trzecich do udziału w podejmowaniu decyzji jest niedopuszczalne.

Skład Rady uwarunkowany był powiązaniem wskazanych osób z działalnością rybacką prowadzoną na terenie RLGD. W Radzie mamy osoby w różnym wieku, w tym także poniżej 35 roku życia oraz przedstawicieli obu płci.

Lista osób wchodzących w skład Rady:

L.p.

Imię i nazwisko

Gmina

Sektor

1

Mateusz Feder

Strzelce Krajeńskie

publiczny

2

Mirella Pierzakowska

Dobiegniew

publiczny

3

Tomasz Marć

Zwierzyn

publiczny

4

Eugeniusz Krzyżanowski

Zwierzyn

gospodarczy

5

Agnieszka Cackowska

 

społeczny

6

Andrzej Kwiatkowski

Kłodawa

społeczny

7

Małgorzata Strzelczyk

Skwierzyna

społeczny

8

Wiesław Własak

Stare Kurowo

społeczny

9

Piotr Mikołajewski

 

społeczny

10

Andrzej Zakrzewski

 

społeczny

11

Robert Rossowski

Kłodawa

gospodarczy/rybacki

12

Marek Tatała

Strzelce Krajeńskie

gospodarczy/rybacki

13

Janusz Margan

Drezdenko

gospodarczy/rybacki

14

Monika Bałchanowska

Zwierzyn

społeczny

15

Ryszard Jerzyński

Dobiegniew

gospodarczy/rybacki

16

Krzysztof Bartkowiak

Drezdenko

gospodarczy/rybacki


 pdfRegulamin Rady

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.