Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Mapa RLGD PDRLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” tworzy 7 gmin:

1.      Dobiegniew

2.      Drezdenko

3.      Kłodawa

4.      Skwierzyna

5.      Stare Kurowo

6.      Strzelce Krajeńskie

7.      Zwierzyn

 

Wszystkie gminy należą administracyjnie do województwa lubuskiego, do powiatu strzelecko-drezdeneckiego, gorzowskiego i międzyrzeckiego. Dobiegniew, Drezdenko, Skwierzyna i Strzelce Krajeńskie to gminy o charakterze miejsko – wiejskim z burmistrzem jako jednoosobowym organem wykonawczym. Pozostałe, to gminy wiejskie reprezentowane przez wójta.

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków i miłośników rybactwa, osoby zainteresowane wspieraniem i rozwojem tematyki rybołówstwa na terenie RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie", rybaków, samorządowców oraz przedstawicieli sektora prywatnego do przyłączenia się do naszego stowarzyszenia. Przynależność do stowarzyszenia to szansa wzięcia udziału w szeregu inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa. To także możliwość pozyskania dofinansowania na realizację zadań określonych w LSR.

Warunkiem przyłączenia się do stowarzyszenia jest wypełnienie „deklaracji członkowskiej” oraz dostarczenie jej do biura RLGD. Wzór deklaracji dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

rybactwoimorze logolubuskie50px logoue50px

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.