Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" ogłasza nabór Nr 1/2017 wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020"

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” 

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach 
Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej",
zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność 

Na realizację celów:

 1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji
  na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury – limit dostępnych środków 1 000 000,00 zł.
 2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się
  przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury – limit dostępnych środków 1 200 000,00 zł.
 3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na  rzecz łagodzenia zmiany klimatu – limit dostępnych środków 300 000,00 zł.
 4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury,
  w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego – limit dostępnych środków 1 800 000,00 zł.
 5. Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską – limit dostępnych środków 200 000,00 zł.

Termin składania wniosków: 20 marca 2017r. - 19 kwietnia 2017r.

Miejsce i tryb składania wniosków:  Biuro Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 19 kwietnia 2017r. o godzinie 15:00. 

 

pdfOgłoszenie o naborze wniosków

pdfZałącznik nr 1 - Cele i wskaźniki

pdf

Informacja o załącznikach

 

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.