Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Zapytania ofertowe

Wyjazd organizowany w dniach od 7 do 10 października 2018 r. albo od 14 do 17 października 2018 w związku z realizacją zadania „Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” poprzez udział w wyjeździe studyjnym w ramach współpracy do ARGE Fisch im Landkreis Tirschenreuth” realizowanego w ramach środka 4.3: „Działania z zakresu współpracy” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.