Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Lista członków RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" na dzień 10.05.2019 r.

Sektor Publiczny:

 1. Gmina Kłodawa
 2. Gmina Drezdenko
 3. Gmina Skwierzyna
 4. Gmina Strzelce Kraj
 5. Powiat Strzelecko-Drezdenecki
 6. Gmina Stare Kurowo
 7. Gmina Dobiegniew
 8. Gmina Zwierzyn

Sektor społeczno/gospodarczo/rybacki

 1. Augustyniak Renata - sektor społeczny
 2. Augustyniak Zbigniew - sektor społeczny
 3. Bałchanowska Monika - sektor społeczny
 4. Bałchanowski Jan - sektor społeczny
 5. Bednarczuk Elżbieta - sektor społeczny
 6. Bednarczuk Tadeusz- sektor społeczny
 7. Biel Jerzy - sektor społeczny
 8. Cackowska Agnieszka - społeczny
 9. Chlebicka Grażyna - sektor społeczny
 10. Cypryjańska Krystyna - sektor społeczny
 11. Dębski Kazimierz - społeczny/rybacki
 12. Dobrzańskim Adam - społeczny
 13. Dobrzański Bogusław – społeczny/rybacki
 14. Gacki Zbigniew - sektor społeczny
 15. Gogler Andrzej - sektor społeczny
 16. Gogler Zofia - sektor społeczny
 17. Gradowska Grażyna - sektor społeczny
 18. Grajek Elżbieta - sektor społeczny
 19. Grajek Zenon - sektor społeczny
 20. Jaroszek Marcin - sektor społeczny
 21. Jaz Krzysztof - sektor społeczny
 22. Karlicki Ryszard - sektor społeczny/rybacki
 23. Karpińska Alicja - sektor społeczny
 24. Karpiński Tomasz - sektor społeczny
 25. Klimczak Zbigniew - sektor społeczny
 26. Konieczuk Czesław -- sektor społeczny
 27. Komocki Roman- sektor społeczny
 28. Krzyżanowska Krystyna - sektor społeczny
 29. Kucharska Barbara - sektor społeczny
 30. Kwiatkowski Andrzej - sektor społeczny
 31. Łaźniewska Sylwia - sektor społeczny
 32. Łohunko Henryk- sektor społeczny
 33. Łohunko Zofia - sektor społeczny
 34. Marcińczak Marek- sektor społeczny
 35. Marcińczak Renata - sektor społeczny
 36. Marć Zofia - sektor społeczny
 37. Marć Tomasz  - sektor gospodarczy
 38. Margan Janusz - sektor gospodarczy/rybacki
 39. Merena Eugeniusz- sektor społeczny
 40. Pater Józef - sektor społeczny
 41. Piątek Dawid - sektor społeczny
 42. Piotrowska Karolina - sektor społeczny
 43. Podsiadło Edward- sektor społeczny
 44. Prokudowicz Piotr – sektor społeczny/rybacki
 45. Rossowski Robert – gospodarczy/rybacki
 46. Sawicki Wiesław - sektor społeczny
 47. Sikora Julian - sektor społeczny
 48. Sikora Mariola - sektor społeczny
 49. Staszak Irena - sektor społeczny
 50. Strzelczyk Małgorzata - sektor społeczny
 51. Szewczyńska Barbara - sektor społeczny
 52. Szmid Jolanta- sektor społeczny
 53. Szmid Kazimierz - sektor społeczny
 54. Szylar Zbigniew – społeczny/rybacki
 55. Szymańczak Marek - sektor społeczny
 56. Tatała Marek – gospodarczy/rybacki
 57. Waloch Leszek - sektor społeczny
 58. Wieczór Leszek  - sektor społeczny
 59. Wróbel Krystyna - sektor społeczny
 60. Wróbel Piotr- sektor społeczny
 61. Zakrzewski Andrzej - sektor społeczny
 62. Tymecki Andrzej – sektor gospodarczy
 63. Tymecka Anna – sektor gospodarczy
 64. DPN – sektor rybacki - sektor gospodarczy
 65. ELMEL -sektor gospodarczy
 66. Nadleśnictwo Strzelce Kraj. - sektor gospodarczy
 67. Akme – sektor gospodarczy/rybacki
 68. PZW – sektor gospodarczy/rybacki
 69. Koło Łowieckie RYŚ – sektor gospodarczy
 70. DREWGOR– sektor gospodarczy/ rybacki
 71. Grafis Projekt Jacek Graś – sektor gospodarczy
 72. Fundacja Ludzie -Innowacja-Design -sektor społeczny

Zgodnie z uchwałą nr  25/2015 Walnego Zebrania Członków RLGD ‘Pojezierze Dobiegniewskie”
 z dnia 25 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej.

Wysokość składki rocznej dla członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” wynosi:

 • Dla jednostek samorządu terytorialnego - 7 000,00 zł/rok
 • Dla osób fizycznych - 32,00 zł/rok
 • Dla pozostałych podmiotów 140,00 zł/rok

Składkę członkowską należy przekazać  na konto Stowarzyszenia do dnia 31 marca za rok bieżący.

LWBS z siedzibą w Drezdenku, Oddział Stare Kurowo 
numer 96 8362 0005 0034 3631 2000 0050

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.