Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Lista członków RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" na dzień 25.01.2018 r.

Sektor Publiczny:

1. Gmina Kłodawa

2. Gmina Drezdenko

3. Gmina Skwierzyna

4. Gmina Strzelce Kraj

5. Powiat Strzelecko-Drezdenecki

6. Gmina Stare Kurowo

7. Gmina Dobiegniew

8. Gmina Zwierzyn

Sektor społeczno/gospodarczo/rybacki

9. Augustyniak Daniel - sektor społeczny

10. Augustyniak Renata - sektor społeczny

11. Augustyniak Zbigniew - sektor społeczny

12. Bałchanowska Monika - sektor społeczny

13. Bałchanowski Jan - sektor społeczny

14. Bednarczuk Elżbieta - sektor społeczny

15. Bednarczuk Tadeusz- sektor społeczny

16. Biel Jerzy - sektor społeczny

16. Bugara Sławomir - sektor społeczny

17. Cackowska Agnieszka - społeczny

18. Chlebicki Robert - sektor społeczny/rybacki

19. Chlebicka Grażyna - sektor społeczny

20. Cypryjańska Krystyna - sektor społeczny

21. Dębski Kazimierz - społeczny/rybacki

22. Dobrzańskim Adam - społeczny

23. Dobrzański Bogusław – społeczny/rybacki

24. Gardyjas Ryszard - sektor społeczny

25. Gacki Zbigniew - sektor społeczny

26. Gogler Andrzej - sektor społeczny

27. Gogler Zofia - sektor społeczny

28. Gradowska Grażyna - sektor społeczny

29. Grajek Elżbieta - sektor społeczny

30. Grajek Zenon - sektor społeczny

31. Jaroszek Marcin - sektor społeczny

32. Jaz Krzysztof - sektor społeczny

34. Jerzyński Ryszard - sektor gospodarczy/rybacki

35. Karlicki Ryszard - sektor społeczny/rybacki

36. Karpińska Alicja - sektor społeczny

37. Karpiński Tomasz - sektor społeczny

38. Klimczak Zbigniew - sektor społeczny

39. Komocki Roman - sektor społeczny

40. Konieczuk Czesław -- sektor społeczny

41. Krzyżanowska Krystyna - sektor społeczny

42. Kucharska Barbara - sektor społeczny

43. Kuczyńska Małgorzata- sektor społeczny

44. Kuczyński Andrzej - sektor społeczny

45. Kwiatkowski Andrzej - sektor społeczny

46. Łohunko Henryk- sektor społeczny

47. Łohunko Zofia - sektor społeczny

48. Marcińczak Marek- sektor społeczny

49. Marcińczak Renata - sektor społeczny

50. Marć Zofia - sektor społeczny

51. Margan Janusz - sektor gospodarczy/rybacki

52. Merena Eugeniusz- sektor społeczny

53. Pater Józef - sektor społeczny

54. Pawlak Marta - sektor społeczny

55. Piątek Dawid - sektor społeczny

56. Podsiadło Edward- sektor społeczny

57. Prokudowicz Piotr – sektor społeczny/rybacki

58. Rossowski Robert – gospodarczy/rybacki

59. Rossowski Zygmunt- społeczny/rybacki

60. Sawicki Wiesław - sektor społeczny

61. Sikora Julian - sektor społeczny

62. Sikora Mariola - sektor społeczny

63. Skiba Jarosław - sektor społeczny

64. Skiba Małgorzata- sektor społeczny

65. Staszak Irena - sektor społeczny

66. Strzelczyk Małgorzata - sektor społeczny

67. Sywiec Eugeniusz - sektor społeczny

68. Szewczyńska Barbara - sektor społeczny

69. Szmid Jolanta- sektor społeczny

70. Szmid Kazimierz - sektor społeczny

71. Szylar Zbigniew – społeczny/rybacki

72. Szymańczak Marek - sektor społeczny

73. Tatała Marek – gospodarczy/rybacki

74. Waloch Leszek - sektor społeczny

75. Wojtaszek Anna - sektor społeczny

76. Wojtaszek Karol -sektor społeczny

77. Wróbel Krystyna - sektor społeczny

78. Wróbel Piotr- sektor społeczny

79. Zakrzewski Andrzej - sektor społeczny

80. CARPOL - sektor gospodarczy

81. Tymecki Andrzej – sektor gospodarczy

82. DPN – sektor rybacki - sektor gospodarczy

83. ELMEL -sektor gospodarczy

84. Nadleśnictwo Strzelce Kraj. - sektor gospodarczy

85. Akme – sektor gospodarczy/rybacki

86. PZW – sektor gospodarczy/rybacki

87. Koło Łowieckie RYŚ – sektor gospodarczy

88. DREWGOR– sektor gospodarczy/ rybacki

89. Grafis Projekt Jacek Graś – sektor gospodarczy

90.Fundacja Ludzie -Innowacja-Design -sektor społeczny

 

Zgodnie z uchwałą nr  25/2015 Walnego Zebrania Członków RLGD ‘Pojezierze Dobiegniewskie”
 z dnia 25 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej.

Wysokość składki rocznej dla członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” wynosi:

  • Dla jednostek samorządu terytorialnego - 7000,00 zł/rok
  • Dla osób fizycznych - 32,00 zł/rok
  • Dla pozostałych podmiotów 140,00 zł/rok

Składkę członkowską należy przekazać  na konto Stowarzyszenia do dnia 31 marca za rok bieżący.

LWBS z siedzibą w Drezdenku, Oddział Stare Kurowo 
numer 96 8362 0005 0034 3631 2000 0050

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.