Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

W skład Rady wchodzi 14 członków, reprezentujących wszystkie gminy wchodzące w skład Rybackiej Lokalnej Grupy Działania oraz trzy sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy. Ponadto, każdy sektor posiada przynajmniej 3 przedstawicieli w Radzie. Reprezentacja sektora publicznego została ograniczona do trzech przedstawicieli. Funkcje członków organu decyzyjnego muszą być pełnione osobiście, tj. w przypadku osób fizycznych wybranych do organu decyzyjnego – przez te osoby, zaś w przypadku osób prawnych – przez osoby, które na podstawie dokumentów statutowych lub uchwał właściwych organów są uprawnione do reprezentowania tych osób prawnych. Upoważnianie osób trzecich do udziału w podejmowaniu decyzji jest niedopuszczalne.

Skład Rady uwarunkowany był powiązaniem wskazanych osób z działalnością rybacką prowadzoną na terenie RLGD. W Radzie mamy osoby w różnym wieku oraz przedstawicieli obu płci.

 

Lista osób wchodzących w skład Rady:

 Kadencja 2017-2021

L.p.

Imię i nazwisko

Gmina

Sektor

1.

Janusz Margan

Przewodniczący Rady

Drezdenko gospodarczy/rybacki

2

Eugeniusz Krzyżanowski

Wiceprzewodniczący Rady

Zwierzyn

gospodarczy

3

Agnieszka Cackowska 

Sekretarz Rady

społeczny

4

Krzysztof Bartkowiak

Drezdenko

gospodarczy/rybacki

5

 Sylwia Łaźniewska 

Dobiegniew  

publiczny

6

Mateusz Karkoszka 

Strzelce Krajeńskie

publiczny

7

Andrzej Kwiatkowski

Kłodawa

społeczny

8

Małgorzata Strzelczyk

Skwierzyna

społeczny

9

Karol Neumann

Zwierzyn

publiczny

10

Robert Rossowski

Kłodawa

gospodarczy/rybacki

11

Marek Tatała

Strzelce Krajeńskie

gospodarczy/rybacki

12

Magdalena Szydełko

Stare Kurowo

publiczny 

13

Andrzej Zakrzewski

społeczny

14

Krzysztof Kaczmarek

Stare Kurowo

gospodarczy/rybacki

 

 Regulamin Rady (obowiązuje od 12.04.2019 r.)

Kadencja 2013-2017

L.p.

Imię i nazwisko

Gmina

Sektor

1

Janusz Margan

Przewodniczący Rady

Drezdenko gospodarczy/rybacki

2

Eugeniusz Krzyżanowski

Wiceprzewodniczący Rady

Zwierzyn

gospodarczy

3

Mirella Pierzakowska

Sekretarz Rady

Dobiegniew

publiczny

4

Krzysztof Bartkowiak

Drezdenko

gospodarczy/rybacki

5

Agnieszka Cackowska

społeczny

6

Mateusz Feder

Strzelce Krajeńskie

publiczny

7

Andrzej Kwiatkowski

Kłodawa

społeczny

8

Małgorzata Strzelczyk

Skwierzyna

społeczny

9

Tomasz Marć

Zwierzyn

publiczny

10

Robert Rossowski

Kłodawa

gospodarczy/rybacki

11

Marek Tatała

Strzelce Krajeńskie

gospodarczy/rybacki

12

Wiesław Własak

Stare Kurowo

społeczny

13

Andrzej Zakrzewski

społeczny/rybacki

14

Monika Bałchanowska

Zwierzyn społeczny
15

Piotr Mikołajewski

Strzelce Krajeńskie społeczny/rybacki
16

Ryszard Jerzyński

Dobiegniew gospodarczy/rybacki
Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.