Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Szanowni PaństwoDyrekcja Generalna Lasów Państwowych zaprasza na kolejne z cyklu warsztaty z „Prowadzenia gospodarki rybackiej z uwzględnieniem obecności rybołowa”, realizowane w ramach projektu LIFE „Ochrona rybołowa, /Pandion haliaetus/ na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”.Warsztaty skierowane są do użytkowników zbiorników rybackich i jezior oraz…
Szanowi Państwo,  informujemy, iż od dnia 21.01.2019 r. obowiązuje nowy wzór  SPROWOZDANIA Z REALIZACJI OPERACJI w ramamch Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020. Poniżej link do strony : Sprawozdanie z realizacji operacji
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-rybactwo-i-morze-2014-2020/dodatkowe-informacje-i-dokumenty/wyciag-z-ksiegi-stawowej.html opublikowany został, przekazany przez MGMiŻŚ, formularz wyciągu z księgi stawowej wraz z instrukcją jego wypełniania, o których mowa w ust. 5 pkt 7 załącznika nr 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28…
Szanowni Państwo, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie" organizuje wyjazd studyjny do Regional Development Company of Parnonas (Grecja). Celem wyjazdu jest nawiązanie współpracy transnarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w wyjeździe studyjnym podczas, którego zostanie przeprowadzone…
Szanowi Państwo, informujemy, iż dnia 25 stycznia 2019 r. o godzinie 13:00 w siedzie RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzie się Posiedzenie Zarządu Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Pojezierze Dobiegniewskie". W załączniku proponowany Porządek. Porządek Posiedzenia Zarządu
Szanowni Państwo,  Przypominamy  o obowiazku przekazania do instytucji pośredniczącej (Urząd Marszałkowski) sprawozdań rocznych z realizowanej operacji w terminie do 31 stycznia każdego roku w okresie 5 lat po otrzymaniu płatności końcowej. W załączeniu podstawa prawna, wzór sprawozadania oraz instrukcja wypełniania.
W dniu 11 stycznia br. mieliśmy zaszczyt gościć na uroczystym otwarciu nowo wyremontowanych sal w Gminnym Ośrodku Kultury „Jutrzenka” w Zwierzynie. Inwestycja realizowana jako operacja pt.  „Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez remont pomieszczeń i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury "Jutrzenka" w Zwierzynie” współfinansowana jest przez Unię…
Szanowni Państwo, Polskie Towarzystwo Rybackie wraz z Departamentem Wsparcia Rybactwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ze strony hodowców ryb, informują, że podczas XXIV Krajowej Konferencji-Szkolenia Hodowców Karpia przeprowadzone zostaną warsztaty, podczas których omówione zostaną kwestie związane z wdrażaniem PO „Rybactwo i Morze”…
Szanowni Państwo, przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdań statystycznych RRW-22 i RRW-23 za rok 2018. Terminy złożenia sprawozdań: RRW-22 do 15 marca 2019 r. RRW-23 do 31 maja 2019 r. Formularze należy wysłać w formie papierowej, w wymaganych terminach na adres:Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynieul. Oczapowskiego…
Szanowni PaństwoDyrekcja Generalna Lasów Państwowych zaprasza na kolejne z cyklu warsztaty z „Prowadzenia gospodarki rybackiej z uwzględnieniem obecności rybołowa”, realizowane w ramach projektu LIFE „Ochrona rybołowa, /Pandion haliaetus/ na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”.Warsztaty skierowane są do użytkowników zbiorników rybackich i jezior oraz…
Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.