Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Szanowni Państwo  informujemy, iż dnia 26.03.2019 r. w Willi Stanisław w Chrapowie odbyło się Walne Zebranie Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.  W trakcie Zebrania zostały przedstawione sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady za 2018 rok.  Sprawozdanie finansowe za  2018 rok oraz Plan pracy i plan finansowy…
Szanowni Państwo, informujemy, iż w  dniach 18-22.03.2019 r. przedstawiciele sektora rybackiego, okołorybackiego oraz samorządowcy wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Regional Development Company of  Parnonas (Grecja).  Podczas wyjazdu osiągnięto zakłądany cel polegający na  nawiązaniu współpracy transnarodowej między Lokalnymi Grupami Działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji…
Szanowni Państwo,    Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zaprasza na kolejne z cyklu warsztaty z „Prowadzenia gospodarki rybackiej z uwzględnieniem obecności rybołowa”, realizowane w ramach projektu LIFE „Ochrona rybołowa, Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”.   Warsztaty skierowane są do użytkowników zbiorników…
Szanowni Państwo, przypominamy o uiszczeniu składki członkowskiej za 2019 rok. Wysokość składki członkowskiej wynosi: dla osób fizycznych 32 zł/rok dla pozostałych podmiotów 140 zł/rok. Składkę członkowską należy przekazać do dnia 31 marca 2019 r. na konto Stowarzyszenia: LWBS z siedzibą w Drezdenku, oddział Stare Kurowo…
Dnia 13 marca 2019 roku przedstawicielce RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" wraz z rybakami/restauratorami mieli zaszczyt uczestniczyć w Forum Prokuktów Regionalnych w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. W trakcie forum odbyły sie rozmowy w ramamch paneli branżowych, gdzie zaproponowano działania na rzecz lokalnych producentów w…
Informujemy, iż w dniach 3-5 kwietnia 2019 r. w miejscowości Chrapów Willa Stanisław odbędzie się Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe osób z sektora rybackiego z obszaru RLGD Pojezierze Dobiegniewskie. Zakres tematyczny szkolenia obejmował będzie: Bioremediację mikrobiologiczną zbiorników wodnych. Technologię rozrodu sandacza w warunkach kontrolowanych. Sandacz: larwikultura,…
Opublikowano  12 marca 2019  Zarząd RLGD Pojezierze Dobiegniewskie Serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, które odbędzie się dnia 26 marca  2019 r. (tj. wtorek)  o godzinie 15:45  w „Willi Stanisław” w miejscowości Chrapów. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za…
Szanowni Państwo, informujemy, że na stronie Instytutu Rybactwa Śródlądowego dostępne są kwestionariusze RRW za rok 2018. Przypominamy o obowiązku sprawozdawczym w terminach: RRW 22 - do 15 marca 2019, RRW 23 - do 31 maja 2019. 
Szanowni Państwo informujemy, iż dnia 15 marca 2019 roku o dodzinie 12:00 w siedzibie RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" przy ul. Mickiewicza 7 odbędzie się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Szanowni Państwo, informujmemy, iż dnia 12 marca 2019 r w siedzibie RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzie się Posiedzenie Zarządu. Porządek Posiedzenia Zarządu 12.03.2019 r.
Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.