Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Wyjazd studyjny do Finlandii Wyróżniony

Szanowni Państwo,

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie" organizuje wyjazd studyjny do fińskiej  grupy rybackiej - FLAG „Pohojois - Satakunta".

Operacja realizowana jako projekt współpracy w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Cel operacji: Nawiązanie współpracy transnarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w wyjeździe studyjnym podczas, którego zostaną przeprowadzone szkolenia branżowe w zakresie dywersyfikacji  branży rybackiej oraz wzrostu inwestycji w branże około rybackie.

Tytuł operacji:  Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie"

Wysokość dofinansowania operacji:  98 850,17 zł, w tym wkład z EFMiR: 79 820,95 zł.

W ramach projektu zorganizowane zostaną:

A / SZKOLENIE:

Dwudniowe szkolenie (10 godzin) wraz z wizytą studyjno – szkoleniową

- przedstawienie rozwiązań związanych z dywersyfikacja branży rybackiej na terenach nisko zaludnionych ze słabą bazą turystyczną.

- przedstawienie koncepcji gospodarki cyrkularnej Sybimar w produkcji ryb.

- wykorzystanie atutów gospodarki jeziorowej w innych obszarach około rybackich.

B/  WIZYTA STUDYJNO-SZKOLENIOWEJ (dwie edycje)

Wizyty w miejscach i projektach turystyki rybackiej, zdywersyfikowanej działalności oraz zaawansowanej gospodarki rybackiej : Jämijärvi, Pomarkku, Reposaari,  Kauttuan rukki,  Ikaalinen, Parkano, Kihniö, Pori Reposaari Port rybacki i wioska rybacka Reposaari.

C/ STWORZENIE INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ – BAZY WIEDZY DLA RYBAKÓW.

 

Planowany termin wyjazdu:  22-25.05.2018 r.

Ilość miejsc na wyjazd ograniczona !!!
Zapraszamy do składania zgłoszeń - w terminie do 20 marca 2018 roku.
Szczegóły w programie i regulaminie w załącznikach poniżej.

UWAGA! Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca wszystkim obywatelom Polski zabieranie ze sobą ważnego paszportu podczas wyjazdu za granicę, nawet w przypadku wyjazdu do innego kraju strefy Schengen – gdzie wystarczy posiadanie dowodu osobistego.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.