Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Walne Zebranie Członków RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie"- 14.03.2018 r

 

Szanowni Państwo informujemy, iż dnia 14.03.2018 r. w Willi Stanisław w Chrapowie odbyło się Walne Zebranie Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.  W trakcie Zebrania zostały przedstawione sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady za 2017 rok.  Sprawozdanie finansowe za  2017 rok oraz Plan pracy i plan finansowy na 2018 rok.

  Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017 r. Walne Zebranie Członków udzieliło Zarządowi absolutorium.

    Przedstawiono również zmiany w Regulaminie Rady RLGD, Statucie RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie"  oraz w  Regulaminie Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”. Proponowane zmiany zostały przyjęte uchwałami.  Podczas  Zebrania przedstawiono propozycję przyznania statuetki „ Rybak Pojezierza”  2018 roku następującym        osobom:

  1. Pan Andrzej Kwiatkowski
  2. Pan Robert Rossowski
  3. Pan Zbigniew Śpiewak

     Walne zebranie przyjęło uchwałę o przyznaniu statuetki proponowanym kandydatom. 

    Pod koniec  Zebrania  została przedstawiona informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia  RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2018 rok.  

    W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi Pan Prezes Kazimierz Szmid złożył z tej okazji życzenia zebranym osobom, życząc spokojnych i rodzinnych świąt.

Poniżej fotorelacja z Walnego Zebrania Członków 

DSC 0500b

DSC 0502b

DSC 0508b

DSC 0514b

DSC 0520b

DSC 0522b

DSC 0495b

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.