Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Informacja Polskiego Towarzystwa Rybackiego w sprawie dopłat suszowych Wyróżniony

Szanowni Państwo,

w związku z Państwa licznymi pytaniami dotyczącymi wniosków suszowych, uprzejmie informujemy, że zwróciliśmy się do Departamentu Wsparcia Krajowego ARiMR, z prośbą o wyjaśnienie najbardziej istotnych kwestii. Niemniej na chwilę obecną z uwagi na brak oficjalnego stanowiska do zadanych przez nas pytań informujemy, że nie możemy w sposób jednoznaczny przekazać Państwu na nie odpowiedzi.
Jednak z uzyskanych drogą telefoniczną informacji wynika, że weryfikacja spełnienia wymogu stwierdzenia suszy w danej gminie odbywać się będzie na podstawie Obwieszczeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w roku 2018. Jeżeli chociaż w jednym okresie sześciodekadowym w 2018 r. wystąpiła susza, wniosek będzie spełniał wymóg. Nie potrafiono na chwilę obecną określić jaką wartość wskaźnika KBW uznaje się za suszę.
Link do obwieszczeń https://www.gov.pl/rolnictwo/rok-2018 r.

Kolejną niewyjaśnioną kwestią jest odpowiedź na pytanie czy w przypadku gdy podatnik podatku rolnego nie otrzymuje nakazu płatniczego a opłaca podatek na podstawie składanej deklaracji, kserokopia deklaracji w przedmiotowym przypadku będzie traktowana jako dokument równoważny do nakazu płatniczego  podatku  rolnego  za 2018 r. Z informacji przedstawiciela ARiMR wynika, że zwrócono się z prośbą o interpretację w tej sprawie do MRiRW.

W przypadku, gdy dany Wnioskodawca posiada stawy na terenie różnych gmin należy złożyć jeden wniosek, a gminy wyszczególnić w załączniku nr 1 - wykaz działek.
Wniosek należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podatnika podatku rolnego.
Zachęcamy, aby pomimo jakichkolwiek wątpliwości dotyczących tego czy Państwo kwalifikujecie się do otrzymania pomocy suszowej, złożyć wniosek w ARiMR. *
W przypadku niekompletności wniosku albo braków ARiMR będzie wzywał do uzupełnień/wyjaśnień. Natomiast wnioski złożone po terminie tj po 28.09.2018 r. nie będą rozpatrywane. Przypominamy, że za datę złożenia wniosku uważa się, w przypadku złożenia wniosku osobiście data wpływu w kancelarii, a w przypadku przesłania wniosku za pośrednictwem poczty,  data stempla pocztowego.

Po uzyskaniu oficjalnej odpowiedzi ARiMR w powyższych kwestiach poinformujemy o tym Państwa.
Link do wniosku i instrukcji do wniosku:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/wnioski-o-przyznanie-pomocy-suszowej-rolnikom-i-rybakom-w-2018-r/pomoc-kleskowa-dla-rybakow.html

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.