Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę" w zakresie poddziałania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 lit a rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2. Wyróżniony

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 4 stycznia br. na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR zostały opublikowane ogłoszenia Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach działania "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę" w zakresie poddziałania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 lit a rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2 na realizację operacji w ramach grupy operacji:
1.prowadzących do wzrostu produkcji w akwakulturze – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014

link do ogłoszenia:

https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/inwestycje-produkcyjne-w-akwakulture-o-ktorym-mowa-w-art-48-ust-1-lit-a-rozporzadzenia.html

2.modernizacyjnych – w przypadku wsparcia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia nr 508/2014

link do ogłoszenia: 

https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/inwestycje-produkcyjne-w-akwakulture-o-ktorym-mowa-w-art-48-ust-1-lit-c-i-d-rozporzadzenia.html

 

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.