Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Formularz wyciągu z księgi stawowej Wyróżniony

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-rybactwo-i-morze-2014-2020/dodatkowe-informacje-i-dokumenty/wyciag-z-ksiegi-stawowej.html opublikowany został, przekazany przez MGMiŻŚ, formularz wyciągu z księgi stawowej wraz z instrukcją jego wypełniania, o których mowa w ust. 5 pkt 7 załącznika nr 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2017 r. /w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”/ (Dz.U. poz. 515 z późn. zm.).

Wyciąg z księgi stawowej stanowi jeden z dokumentów składanych przez beneficjentów działania "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe" w terminie do dnia 31 maja roku następującego po każdym roku realizacji zobowiązań.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.