Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo

 informujemy, iż dnia 26.03.2019 r. w Willi Stanisław w Chrapowie odbyło się Walne Zebranie Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.  W trakcie Zebrania zostały przedstawione sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady za 2018 rok.  Sprawozdanie finansowe za  2018 rok oraz Plan pracy i plan finansowy na 2019 rok.

  Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018 r. Walne Zebranie Członków udzieliło Zarządowi absolutorium.

    Przedstawiono również zmiany w Regulaminie Rady RLGD, Regulaminie świadczeń dla osób pełniących funkcję w we władzach Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania. Proponowane zmiany zostały przyjęte uchwałami. 

   Podczas  Zebrania przedstawiono propozycję przyznania statuetki „ Rybak Pojezierza”  2019 roku następującym  osobom:

  1. Pan Bogusław Kierus
  2. Pan Andrzej Kiszakiewicz
  3. Pani Małgorzata Bota-Górska
  4. Pan Mariusz Kopaczewski

     Walne zebranie przyjęło uchwałę o przyznaniu statuetki proponowanym kandydatom. 

    Podczas Zebrania zostali odwołani przedstawiciele Gmin Dobiegniew i Stare Kurowo, w związku z tym, przewodniczący Rady RLGD złożył wnioski  o odwołanie poprzednich przedstawicieli do Rady i powołanie nowych. Walne Zebranie podjęło uchwałę o wybór nowych  członków Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”, zostały to osoby:

  1. Pani Sylwia Łaźniewska
  2. Pan Mateusz Karkoszka
  3. Pan Karol Neumann
  4. Pani Magdalena Szydełko

 Rada się ukonstytuowała i  powołała nowego  Sekretarza Rady  Panią Agnieszkę Cackowską.

 Pod koniec  Walnego Zebrania  została przedstawiona informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia  RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2019 rok.  

 

 

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.