Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” ogłasza nabór Nr 1/2021 wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Wyróżniony

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje

w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”,

zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

 

I.Termin składania wniosków: 04 maja 2021 roku  –  18 maja 2021 roku.

II. Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”: ul. Mickiewicza 7,  66-520 Dobiegniew, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru wnioski przyjmowane będą do godz. 13:30.

III. Zakres tematyczny operacji oraz limit dostępnych środków:

Zakres tematyczny operacji:

 

  • Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Limit środków ogółem na zakres tematyczny 454 619, 42 zł

Przedsięwzięcie: Budowa, rozbudowa lub remont baz noclegowych i gastronomicznych, w tym utworzenie nowych miejsc pracy lub utrzymanie już istniejących miejsc pracy.

Limit środków razem: 379 619,40 zł

Limit środków na wnioskodawcę:  126 539,80 zł

Przedsięwzięcie:  Inwestycje związane z podejmowaniem lub rozwojem działalności gospodarczej poza sektorem rybackim o charakterze innowacyjnym wraz z  tworzeniem nowych miejsc pracy lub utrzymaniem już istniejących miejsc pracy

Limit środków razem: 75 000,02 zł

Limit środków na wnioskodawcę:  75 000,02 zł

 

  • Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Przedsięwzięcie: Działania na rzecz przeciwdziałania kłusownictwu oraz ochrony przyrody.

Limit środków ogółem na zakres tematyczny: 26 671,00 zł

Limit środków na wnioskodawcę:  26 671,00 zł

 

Uwaga:

Szczegółowy tekst ogłoszenia wraz ze wskaźnikami do zrealizowania, formularz Wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami oraz zasadami wyboru operacji znajduje się poniżej.

Prosimy zapoznać się ze wszystkim załacznikami.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.