Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Walne Zebranie Członków RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" - Mironice, 5 czerwca 2017 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 5 czerwca 2017 r. w  „Ośrodku AZYL" w Mironicach odbyło się Walne Zebranie Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” o charakterze sprawozdawczo-wyborczym.

W trakcie zebrania zostały przedstawione sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady za 2016 rok, sprawozdanie finansowe za 2016 rok, plan pracy i plan finansowy na 2017 rok.

Podjęto uchwały w sprawie przyjęcia powyższych sprawozdań.

Podjęto uchwałę o przeznaczeniu wyniku finansowego.

Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2016 rok.  Walne Zebranie członków udzieliło Zarządowi  absolutorium.

Ponadto przedstawiono zmiany w Regulaminie Rady oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, zmiany zostały przejęte uchwałami.

Przedstawiono propozycję przyznania statuetki „Rybak Pojezierza” 2017 roku następującym osobom/ firmom

1.            Pan Tomasz Marć

2.            Pan Andrzej Zakrzewski

3.            Pan Marek Tatała

4.            AKME

5.            Pani Paulina Krzyżak

6.            Pan Romuald Gawlik

 Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło uchwałę w sprawie przyznania statuetki proponowanym kandydatom.

 

Podczas zebrania dokonano wyboru Władz Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady.

Walne Zebranie Członków powołało:

 

Zarząd w składzie:

Bednarczuk Tadeusz

Gogler Andrzej

Szmid Kazimierz

Śpiewak  Zbigniew

 

Komisję Rewizyjną w składzie:

Dobrzański Bogusław

Jaroszek Marcin

Szewczyńska Barbara

 

Radę w składzie:

Bartkowiak Krzysztof

Cackowska Agnieszka

Feder Mateusz

Kaczmarek Krzysztof

Krzyżanowski Eugeniusz

Kwiatkowski Andrzej

Marć Tomasz

Margan Janusz

Pierzakowska Mirella

Rossowski Robert

Strzelczyk Małgorzata

Tatała Marek

Własak Wiesław

Zakrzewski Andrzej

 

Nowe władze ukonstytuowały się w następujący sposób:

Zarząd:

Prezes - Szmid Kazimierz

Wiceprezes - Bednarczuk Tadeusz

Sekretarz - Śpiewak  Zbigniew

Skarbnik  - Gogler Andrzej

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Dobrzański Bogusław

Członek Komisji Rewizyjnej - Jaroszek Marcin

Członek Komisji Rewizyjnej  - Szewczyńska Barbara

 

Rada

Przewodniczący -Margan Janusz

Wiceprzewodniczący - Krzyżanowski Eugeniusz

Sekretarz - Pierzakowska Mirella

Bartkowiak Krzysztof

Cackowska Agnieszka

Feder Mateusz

Kaczmarek Krzysztof

Kwiatkowski Andrzej

Marć Tomasz

Rossowski Robert

Strzelczyk Małgorzata

Tatała Marek

Własak Wiesław

Zakrzewski Andrzej

 

Na koniec zebrania została przedstawiona informacja dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD ,,Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2017 rok.

 

Poniżej protokoły oraz uchwały z Walnego Zebrania Członków RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie":

 

pdfProtokół z Posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady

pdfProtokół Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

pdfUchwały Walne 05.06.2017

 

 Fotorelacja:

DSC 0035

 

DSC 0037

 

DSC 0038

 

DSC 0024

 

DSC 0026

 

 

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.