Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Szanowi Państwo, informujemy, iż dnia 15 lutego 2019 r.,  w Strzeleckim Ośrodku Kultury odbyły się obchody 20 lecia powstania Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. Nasze Stowarzyszenie  reperentowali Pan Kazimierz Szmid-Prezes  oraz Pan Tadeusz Bednarczuk - Wiceprezes RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". 
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Instytucja Zarządzająca opublikowała nową wersję Księgi wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020, która będzie obowiązywać od dnia 15 lutego 2019 r.(link poniżej). Uprzejmie proszę o  zapoznanie się z Księgą oraz wdrożenie przyjętych zasad w ramach PO RYBY 2014-2020. https://mgm.gov.pl/rybolowstwo/rybolowstwo-artykuly/logotypy-po-ryby-2014-2020/
Szanowni Państwo, informuję, iż dnia 01 lutego 2019 r. o godzinie 15:00  w siedzibie RLGD "Pojezierze Dobiegnewskie" przy ul.  Mickiewicza 7 w Dobiegniewie  odbędzie się Nadzwyczajne Posiedzenie Zarządu. Porządek Posiedzenia Zarządu
Szanowni Państwo,Polskie Towarzystwo Rybackie wraz z Departamentem Wsparcia Rybactwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ze strony hodowców ryb, informują, że podczas XXIV Krajowej Konferencji-Szkolenia Hodowców Karpia przeprowadzone zostaną warsztaty, podczas których omówione zostaną kwestie związane z wdrażaniem PO „Rybactwo i Morze” w…
Szanowni Państwo,Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniu dla osób wykonujących czynności przy transporcie lub obsłudze zwierząt, które odbędzie się w dniu 3 lutego br. (niedziela) w Działdowie (woj. warmińsko-mazurskie). Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej wiedzy na temat transportu zwierząt, od przepisów prawnych,…
Szanowni PaństwoDyrekcja Generalna Lasów Państwowych zaprasza na kolejne z cyklu warsztaty z „Prowadzenia gospodarki rybackiej z uwzględnieniem obecności rybołowa”, realizowane w ramach projektu LIFE „Ochrona rybołowa, /Pandion haliaetus/ na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”.Warsztaty skierowane są do użytkowników zbiorników rybackich i jezior oraz…
Szanowi Państwo,  informujemy, iż od dnia 21.01.2019 r. obowiązuje nowy wzór  SPROWOZDANIA Z REALIZACJI OPERACJI w ramamch Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020. Poniżej link do strony : Sprawozdanie z realizacji operacji
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/po-rybactwo-i-morze-2014-2020/dodatkowe-informacje-i-dokumenty/wyciag-z-ksiegi-stawowej.html opublikowany został, przekazany przez MGMiŻŚ, formularz wyciągu z księgi stawowej wraz z instrukcją jego wypełniania, o których mowa w ust. 5 pkt 7 załącznika nr 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28…
Szanowni Państwo, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie" organizuje wyjazd studyjny do Regional Development Company of Parnonas (Grecja). Celem wyjazdu jest nawiązanie współpracy transnarodowej pomiędzy lokalnymi grupami działania służącej zwiększeniu zaangażowania i kompetencji mieszkańców obszarów rybackich poprzez udział w wyjeździe studyjnym podczas, którego zostanie przeprowadzone…
Szanowi Państwo, informujemy, iż dnia 25 stycznia 2019 r. o godzinie 13:00 w siedzie RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzie się Posiedzenie Zarządu Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Pojezierze Dobiegniewskie". W załączniku proponowany Porządek. Porządek Posiedzenia Zarządu
Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.