Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

  • Nabór wniosków o dofinansowanie
    Nabór wniosków o dofinansowanie

    Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej"

    dowiedz się więcej

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Szanowni Państwo,  informujemy, iż dnia 26 pażdziernika 2017 r. o godzinie 15.00 w biurze RLGD przy ulicy Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzie się posiedzenie Zarządu.
Szanowni Państwo, informujemy, że dnia 20 października 2017 roku o godzinie 10.00 w Willi Stanisław w Chrapowie rozpocznie się szkolenie dla Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Swoją tematyką obejmować będzie zagadnienia dotyczące ustawy o stowarzyszeniach. Program szkolenia
  Szanowni Państwo, W związku z zakończeniem oceny Wniosków o Dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w II Naborze 2017 zamieszczamy listy rankingowe w ramach celów:  1. Podnoszenie wartości…
Lokalna Grupa Rybacka Świętokrzyski Karp                                                                                …
Szanowni Państwo,  Informujemy, iż dnia 27 września 2017 roku o godzinie 15.00 w biurze RLGD przy ulicy Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzie się posiedzenie Zarządu. porządek Zarządu
Szanowni Państwo, Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RYBOŁÓWSTWO/ NABORY WNIOSKÓW/ PRIORYTET 4 w dniu dzisiejszym zostały opublikowane następujące, zatwierdzone przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dokumenty wdrożeniowe na realizację operacji w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja, objętego Priorytetem 4…
W dniu 3 września 2017 roku Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Dobiegniewskie" wzięła udział w XIX Lubuskim Święcie Plonów w Cybince. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Batki Bożej Częstochowskiej, następnie mieszkańcy Cybinki wraz z gośćmi przeszli w korowodzie na stadion miejski, gdzie rozpoczęły się uroczystości…
Szanowni Państwo,  W dniu 31 sierpnia 2017 roku w miejscowości Chrapów odbyło się Walne Zebranie Członków RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Podczas Zebrania przedstawiono zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju i załącznikach do LSR. Dotyczyły one przede wszystkim chronologii w przypadku wyboru opracji własnej, zmian w kartach oceny…
Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem procedury naboru wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, informujemy, że posiedzenie członków Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, odbędzie…
Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 25 sierpnia 2017 r. o godz. 15:00 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" zakończyło nabór Nr 2/2017 wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020".  
Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.