Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Szanowni Państwo,  inforujemy, iż dnia 19.04.2018 r. w Willi Stanisław w Chrapowie odbyło się szkolenie dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i pracowników biura RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Szkolenie miało na celu podsumowanie doświadczeń i informacji o procedurach oceny wniosków o dofinansowanie, kwalifikowalności kosztów oraz uchybień…
Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 19.04.2018 r.  w związku ze szkoleniem dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura w Willi Stanisław w Chrapowie, biuro RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" będzie nieczynne. 
Szanowni Państwo, informujemy, iż 18 kwietnia 2018 r. o godzinie 15:00 w Biurze RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" odbędzie się posiedzenie Zarządu.  Porządek posiedzenia Zarządu
Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Priorytetu 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy” działanie 2.5 "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe" w naborze przeprowadzonym w dniach 13.02.2018-28.02.2018 r., według stanu na dzień 20 marca 2018 r.…
  Szanowni Państwo informujemy, iż dnia 14.03.2018 r. w Willi Stanisław w Chrapowie odbyło się Walne Zebranie Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.  W trakcie Zebrania zostały przedstawione sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady za 2017 rok.  Sprawozdanie finansowe za  2017 rok oraz Plan pracy i plan…
Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 21 marca o godzinie 15:00 w biurze RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" odbędzie się posiedzenie Zarządu Porządek posiedzenia
Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 6 marca 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18 2  w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na…
Szanowni Państwo, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie" organizuje wyjazd studyjny do fińskiej  grupy rybackiej - FLAG „Pohojois - Satakunta". Operacja realizowana jako projekt współpracy w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w…
Zarząd Stowarzyszenia  Serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, które odbędzie się dnia 14 marca  2018 r. (tj. środa)  o godzinie 15:45  w „Willi Stanisław” w miejscowości Chrapów. W załączniku zaproszenie wraz z proponowanym porządkiem obrad.
Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.