Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Opublikowano 24.02.2023 r.

Rok 2023

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 22 lutego 2023 r.

Protokół 22 lutego 2023 r.

Listy operacji zgodnych z LSR

Lista operacji zgodnych z LSR przedsięwzięcie 1.2.2.2.1.2

Lista operacji zgodnych z LSR przedsięwzięcie 1.2.5

Lista operacji zgodnych z LSR przedsięwzięcie 3.1.5

Ranking operacji wybranych do dofinansowania

Ranking operacji przedsięwzięcie 1.2.2.2.1.2

Ranking operacji przedsięwzięcie 1.2.5

Ranking operacji przedsięwzięcie 3.1.5

Opublikowano 23.09.2022 r.

Rok 2022 

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 19 września 2022 r.

Protokół 19 września 2022 r.

Listy operacji zgodnych z LSR

Lista operacji zgodnych z LSR przedsięwzięcie 1.2.3

Lista operacji zgodnych z LSR przedsięwzięcie 1.2.4

Lista operacji zgodnych z LSR przedsięwzięcie 3.2.2

Ranking operacji wybranych do dofinansowania

Ranking operacji przedsięwzięcie 1.2.3

Ranking operacji przedsięwzięcie 1.2.4

Ranking operacji przedsięwzięcie 3.2.2

Opublikowano 12.08.2022 r.

Rok 2022 

Protokoł z posiedzenia Rady z dnia 11 sierpnia 2022 r. 

 Protokół 11 sierpień 2022 r.

Opublikowano 17 marca 2022 r.

Rok 2021/2022 - Nabór 2.2021

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 15 marca 2022 r.

Protokół 15 marca 2022 r.

Ranking operacji wybranych do dofinsnowania

Ranking przedsięwzięcie 1.2.1

Opublikowano 08 lutego 2022 r.

Rok 2021/2022 - Nabór 2.2021

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 1 lutego 2022 r.

Protokół 1 lutego 2022 r.

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 2 lutego 2022 r.

Protokół 2 lutego 2022 roku

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 3 lutego 2022 r.

Protokół 3 lutego 2022 roku

Listy operacji zgodnych z LSR

Lista operacji zgodnych z LSR przedsięwzięcie 1.1.2

Lista operacji zgodnych z LSR przedsięwziecie 1.2.1

Lista operacji zgodnych z LSR przedsięwziecie 1.2.2

Lista operacji zgodnych z LSR przedsięwziecie 1.2.3

Lista operacji zgodnych z LSR przedsięwzięcie 1.2.4

Lista operacji zgodnych z LSR przedsięwziecie 3.2.1

Lista operacji zgodnych z LSR przedsięwziecie 2.2.1

Lista operacji zgodnych z LSR przedsięwzięcie 2.3.1

Lista operacji zgodnych z LSR przedsięwzięcie 2.3.1 N

Lista operacji zgodnych z LSR przedsięwzięcie 3.2.3

Ranking operacji wybranych do dofinansowania

Ranking przedsięwzięcie 1.1.2

Ranking przedsięwzięcie 1.2.1

Ranking przedsięwzięcie 1.2.2

Ranking przedsięwzięcie 1.2.3

Ranking przedsięwzięcie 1.2.4

Ranking przedsięwzięcie 3.2.1

Ranking przedsięwzięcie 2.2.1

Ranking przedsięwzięcie 2.3.1

Ranking przedsięwzięcie 2.3.1 N

Ranking przedsięwzięcie 3.2.3

 

Opublikowano 02 czerwca 2021 r.

Rok 2021 - Nabór 1/2021

1 nabór (04 maja 2021 roku  –  18 maja 2021 roku)

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 31 maja 2021 r.

Protokół 31 maja 2021 r.

Listy operacji zgodnych z LSR

Lista operacji zgodnych z LSR przedsięwzięcie 1.2.1

Lista operacji zgodnych z LSR przedsięwzięcie 1.2.3

Rankingi operacji wybranych do dofinansowania

Ranking operacji wybranych do dofinansowania przedsięwzięcie 1.2.1

Ranking operacji wybranych do dofinansowania przedsięwzięcie 1.2.3

 

Opublikowano 30 kwietnia 2021 r.

Rok 2021

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Protokół 27 kwietnia 2021

 

Opublikowano 26 listopada 2020 r.

Rok 2020 - Nabór 2/2020

2 nabór (02 listopada 2020 roku do 16 listopada 2020 roku) 

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 26 listopada 2020r.

Protokół 26 listopada 2020

Lista operacji zgodnych z celami z LSR

Ranking operacji wybranych do dofinansowania

 

Opublikowano 05 czerwca 2020 r.

Rok 2020 - Nabór 1/2020

1 nabór (08 kwietnia 2020 roku do 06 maja 2020 roku ) 

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 02 czerwca  2020 r.

Protokół 02 czerwca 2020

Lista operacji zgodnych z LSR

Cel 2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Ranking operacji wybranych do dofinansowania

Cel 2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

 

Opublikowano 29 stycznia 2020 r.

Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 29 stycznia 2020 r.

 Protokół 29.01.2020 r.

Opublikowano 09 września 2019 r.

Protokoły z Posiedzenia Rady z dnia 20 i 21 sierpień 2019 r.

Protokół 20.08.2019 r.

Protokół 21.08.2019 r.

 

Rok 2019 

I nabór (22 lipca 2019 roku do 05 sierpnia 2019 roku ) 

Lista operacji zgodnych z LSR

 Cel 1 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel 2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel 3 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel 4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel 5 Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Ranking operacji wybranych do dofinansowania

Cel 1 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel 2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel 3 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel 4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel 5 Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Opublikowano  3 grudnia 2018 

Protokoły z Posiedzenia Rady z dnia 11 i 12 wrzesień 2018 r. poprawione dnia 03.12.2018 r.

Protokół 11.09.2018 r

Protokół 12.09.2018 r.

Opublikowano 15 listopad 2018 

Protokół z posiedzenia Rady 14 listopad 2018 r

Protokół 14 listopad 2018 r.

Ranking 14 listopad 2018 r.

Opublikowano 17 wrzesień 2018 

Rok 2018

I nabór 2018 (16 sierpnia 2018 roku - 30 sierpnia 2018 roku)

Lista operacji zgodnych z LSR

Cel 1 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel 2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel 3 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel 4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel 5 Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Ranking operacji wybranych do dofinansowania

Cel 1 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel 2 Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel 3 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel 4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel 5 Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Protokoły posiedzeń Rady RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" w dniach 11,12,13 września 2018 r.

Protokół posiedzenia Rady 11.09.2018 r.

Protokół posiedzenia Rady 12.09.2018 r.

Protokół posiedzenia Rady 13.09.2018 r.

 

Protokoły posiedzeń Rady

 Protokół 25 stycznia 2018 - operacje własne 

Opoblikowano  22 wrzesień 2017

II nabór 2017 (26 lipca 2017 roku – 25 sierpnia 2017 roku)

Protokoły posiedzeń Rady

Protokół 18 września 2017

Protokół 19 września 2017

Protokół 20 września 2017

Opublikowano 13 października 2017 

Protokół 13 października 2017

Opublikowano 5 grudnia 2017 

Protokół 5 grudnia 2017

Opublikowano 22 wrzesień 2017

Lista operacji zgodnych z LSR

Cel: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

 Opublikowano 15 maja 2017

I nabór 2017  (20 marca 2017r. - 19 kwietnia 2017r.)

Protokoły posiedzeń Rady

Protokół 8 maja 2017

Protokół 9 maja 2017

Protokół 10 maja 2017

Protokół 12 maja 2017

Lista operacji zgodnych z LSR

Cel: Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

 

 

 

 

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.