Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Link do strony, która posiada bazę formularzy Wniosków o płatność oraz wzory sprawozdań z realizacji operacji  w ramach PO Ryby 2014-2020

Formularz wniosku o płatność

 

 Księga wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 obowiązująca od 01 stycznia 2021 r.

 

Dokumenty do WoP 

Sprawozdanie ważne od 17.07.2022

Sprawozdanie ważne  od 01.04.2022

Sprawozdanie ważne od 29.12.2020 r.

Sprawozdanie ważne od 21.01.2019 r.

Sprawozdanie ważne do 20.01.2019 r.

 

 Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców obowiązujące od 1 października 2019 r.

 

Nowy wzór umowy o dofinasowanie 

Wzór umowy o dofinasowanie - umowa obowiązująca w ramamch naboru wniosków o dofinasowanie ogłoszonych od dnia 8.06.2022 r.

Wzór umowy o dofinansowanie - umowa obowiązująca w ramach naboru wniosków o dofinasowanie ogłoszonych   od dnia 27.08.2019 r. aktualizacja z dnia 04.01.2021 r. w związku z nową ustawą PZP-1

Wzór umowy o dofinansowanie - umowa obowiązująca w ramach naboru wniosków o dofinasowanie ogłoszonych   od dnia 27.08.2019 r.

Dokumenty ważne od 12 lipca 2022 roku

 bezpośredni link do obowiązujących dokumentów ze  strony Ministerstwa rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Dokumenty akrualne od 01 kwietnia 2022 roku

           bezpośredni link do obowiązujących dokumentów ze strony Ministerwstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Dokumenty aktualne od 22 października 2018 r.

 

Dokumenty aktualne od 22 czerwca 2018 r. (dokumenty obowiązujące wnioskodawców w naborze na rok 2018)

Dokumenty aktualne od 16 kwietnia 2018 r. 

Dokumenty aktualne od 14 lipca 2017 r. 

Dokumenty aktualne od 29 maja 2017 r. (dokumenty obowiązujące wnioskodawców w II naborze 2017 roku - termin składania wniosków 26 lipca 2017r. do 25 sierpnia 2017r.):

 Dokumenty aktualne do 28 maja 2017 r.:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Przydatne materiały:

pdfZakres operacji

pdfOperacje - wskaźniki

pdf

 Cele i wskaźniki

pdf

 Lokalne Kryteria Wyboru

pdfKoszty niekwalifikowalne

pdfInformacja o załącznikach

pdfAnkieta monitorująca efektywność świadczonego doradztwa

 

PO RYBY 2007-2013

Operacje zrealizowane w ramach środka 4.1  "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY 2007-2013"

L.p

Imię i nazwisko Beneficjenta/Nazwa Beneficjenta

Kwota pomocy przyznana na realizację projektu (kwota dofinansowania) w zł

Tytuł operacji

1.        

Gmina Kłodawa

 

212 346,45

Budowa małej infrastruktury turystycznej przy brzegu Jeziora Mrowinko w miejscowości Santoczno wraz z budową parkingu
i remontem fragmentu nawierzchni ulicy Jeziornej.

2.        

Gmina Strzelce Krajeńskie

 

219 595,05

Remont fragmentu ciągu pieszego nad Jeziorem Górnym w Strzelcach Krajeńskich

3.        

Gmina Zwierzyn

 

109 480,23

Zwierzyn C@fe

4.        

Gmina Skwierzyna

 

67 065,00

Budowa trasy nornic wal king oraz promocja aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Skwierzyna

5.        

Janusz Margan

 

243 252,03

Budowa łowiska wędkarskiego jako elementu małej infrastruktury turystycznej

6.        

Koło Łowieckie „Wilk”

 

172 794,75

Budowa Sali Tradycji Koła Łowieckiego „Wilk” oraz promocja walorów przyrodniczych obwodów łowieckich nr 13 i 22 leżących na terenie LGR „Pojezierze Dobiegniewskie”

7.        

Skwierzyńskie Towarzystwo Ochrony  Zwierząt „Zwierzaki Niczyje”

 

20264,91

Gmina Skwierzyna przyjazna środowisku naturalnemu

8.        

 

Robert Rossowski

 

 

208 780,49

Restrukturyzacja i reorientacja działalności łowiska wędkarskiego Azyl w Mironicach poprzez inwestycję w obiekt gastronomiczno-rekreacyjny.

9.        

Robert Rossowski

 

247 463,41

Wzrost jakości i atrakcyjności funkcjonowania łowiska wędkarskiego Azyl w Mironicach poprzez inwestycyjne w infrastrukturę turystyczną

10.     

Sieja Sp. zo.o.

 

300000,00

Rozbudowa z nadbudową i niezbędną przebudową istniejącego budynku
z przeznaczeniem na magazyn ryb, sprzętu chłodniczego, wylęgarnię ryb, sprzedaż bezpośrednią ryb oraz pomieszczenia socjalno-biurowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

11.     

Krzysztof Pierzecki

 

70 731,70

Turystyka prorodzinna- nowa wizja gospodarstwa rybackiego XXI wieku

12.     

Janusz Margan

 

19 512,20

Zakup koparko-ładowarki kołowej
z przeznaczeniem do wykonywania usług melioracyjnych

13.     

Krzysztof Kaczmarek

 

300 000,00

Budowa infrastruktury wraz
z wyposażeniem dla rozwoju gospodarki rybackiej prowadzonej przez firmę „DREWGOR” nad jeziorem Chrapów

14.     

Janusz Margan

 

46 341,46

Zakup mobilnego magazynu do transportu
i przechowywania ryb żywych
z przeznaczeniem do sprzedaży bezpośredniej

15.     

Zbigniew Klimaczak

 

16 419,50

Rozwój gospodarstwa agroturystycznego
w Dankowie o usługi sportowe, rozrywkowe
i rekreacyjne poprzez jego doposażenie

16.     

Marek Tatała

 

78 873,00

Rozwój działalności gospodarczej

w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych

17.     

„Katharsis”

Sp. zo.o

 

198 463,86

Budowa specjalistycznej przychodni lekarskiej w miejscowości Strzelce Krajeńskie – usługi medyczne dla powiatu strzelecko-derezdeneckiego

18.     

Andrzej Karkoszka

19490,83

Innowacje turystyczno-wędkarskie
w ZUH „Esox”

19.     

Gmina Strzelce Krajeńskie

 

466 377,74

Rekultywacja Jeziora Górnego
 w Strzelcach Krajeńskich

20.     

Gmina Dobiegniew

 

693 991, 18

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz
 z pomostami nad jeziorem Wielgie
w Dobiegniewie

21.     

Gminny Ośrodek Kultury „ Jutrzenka” w Zwierzynie

 

12 914,00

Nie świeci garnki lepią

22.     

Polski Związek Wędkarski Okręg Gorzów Wielkopolski

 

279 692,50

Budowa małej infrastruktury turystycznej
w postaci kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych

23.     

Polski Związek Wędkarski Okręg Gorzów Wielkopolski

 

123 675,00

Wzmocnienie konkurencyjności
i atrakcyjności terenu LGR „Pojezierze Dobiegniewskie” poprzez działania promocyjne

24.     

Krzysztof Dariusz Jaz

 

183 741,95

Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej ośrodka wypoczynkowego CADET

25.     

Ochotnicza Straż Pożarna w Pławinie

 

85 000,00

Rewitalizacja wsi Pławin poprzez zagospodarowanie terenu na
„Centrum Sportowej Aktywności”

26.     

Robert Rossowski

 

42 224,75

Doposażenie obiektu smażalni
w Mironicach

27.     

Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wielkopolskim

 

363 450,00

Zachowanie różnorodności biologicznej
i chronionych gatunków ryb poprzez zakup sprzętu i wyposażenia do walki
z kłusownictwem dla Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie LGR „Pojezierze Dobiegniewskie”

28.     

Gmina Nowogródek Pomorski

 

71 606,77

Rozwiń skrzydła-rozwój umiejętności dzieci
i młodzieży z gminy Nowogródek Pomorski

29.     

Gmina Nowogródek Pomorski

 

264 188,11

Budowa pomostu z przeznaczeniem dla sportów wędkarskich i cumowania sprzętu sportowego na jeziorze Karskie Wielkie,
na terenie sportowo rekreacyjnym
w miejscowości Karsko

30.     

Maria Jolanta Kloska

 

52 392,00

Modernizacja systemu sprzedaży

 w gospodarstwie „Rybakówka” co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności na rynku regionalnym

31.     

Gmina Nowogródek Pomorski

 

43 032,20

Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Giżyn

32.     

Maria Jolanta Kloska

 

44 925,85

Wzrost jakości i atrakcyjności gospodarstwa rybackiego Rybakówka poprzez zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia.

33.     

Stanisław Byczkiewicz

 

34 634,27

Modernizacja systemu sprzedaży produktów rybactwa przez gospodarstwo rybackie „Wesołówka”

34.     

AKME

 

46 616,48

Kawiarnia

35.     

AKME
Zdzisław Wiśniewski
Sp. z.o.o.

 

69184,80

Monitoring Ośrodka

36.     

AKME
Zdzisław Wiśniewski
Sp. z.o.o.

 

74 430,24

Samochód do patrolowania, przewozu ryb i łodzi

37.     

AKME
Zdzisław Wiśniewski
Sp. z.o.o.

 

309 098,56

Hangar na sprzęt rybacki wraz z zapleczem sanitarnym, suszarką do grzybów i stanowiskiem sprawiania ryb

38.     

AKME 
Zdzisław Wiśniewski
Sp. z.o.o.

 

13 692,00

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

39.     

AKME
Zdzisław Wiśniewski
Sp. z.o.o.

 

124 701,48

WIATA REKREACYJNO-DYDAKTYCZNA

40.     

Stowarzyszenie Lemko Tower

 

72 087,64

Podniebny MIT w Strzelcach Krajeńskich szansą na promocję obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Dobiegniewskie”

41.     

Parafia Rzymskokatolicka pw.   Św. Józefa w Dobiegniewie

 

260 000,00

Renowacja wieży kościoła pw. Wniebowzięcia najświętszej Marii Panny
w Mierzęcinie.

42.     

Gmina Zwierzyn

 

550 000,00

Ciąg pieszy i ciąg rowerowy
z miejscowości Zwierzyn do Przysieki

43.     

Gmina Skwierzyna

 

300 000,00

Skwierzyna otwarta na rzekę – zagospodarowanie turystyczne brzegu Warty w Skwierzynie wraz z wykonaniem drogi dojazdowej

44.     

Parafia Rzymskokatolicka
 pw. Św. Franciszka z Asyżu

 

48 736,35

Remont Kościoła w Licheniu

45.     

Wielosekcyjny Klub Sportowy „Róża” Różanki

 

234 777,71

Przebudowa kompleksu boiska sportowego w miejscowości Różanki

46.     

Kazimierz Józef Dębski

 

291 000,00

Budowa małej infrastruktury turystycznej – krytego kortu tenisowego z infrastrukturą towarzyszącą w Gościńcu „Wilcze Doły”

47.     

 

Janusz Margan

 

74 195,18

Utworzenie magazynu do sprzedaży bezpośredniej ryb żywych

48.     

Ryszard Jerzyński

 

46 404,00

Zakup specjalistycznego pojazdu do transportu i przechowywania ryb żywych.

49.     

Marek Jerzy Tatała

 

57 951,00

Modernizacja placu manewrowego stanowiącego integralną część bazy obsługi
i naprawy pojazdów

50.     

Krzysztof Kaczmarek

 

44 300,00

Stworzenie bazy turystyczno-gastronomicznej nad jeziorem Chrapów dla rozwoju działalności firmy Drewgor

51.     

HOBAMET Sp. z o.o.

 

61 200,00

Pensjonat "Hobamet"

52.     

Aniela Dydo

 

71 779,52

Modernizacja Gospodarstwa Agroturystycznego "Dom nad brzegiem jeziora"

53.     

Gmina Stare Kurowo

 

42 018,70

Spotkajmy się pod wspólnym dachem

54.     

Gmina Drezdenko

 

679 703,66

Budowa pomostów oraz zagospodarowanie plaży w miejscowości Lubiewo

55.     

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

 

150 000,00

Modernizacja  stołówki i wykonanie parkingu dla ośrodka turystyczno-sportowego Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna

56.     

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja

 

247 863,55

Remont kościoła p.w.  św. Mikołaja
w Skwierzynie

57.     

Marek Jerzy Tatała

 

25 587,74

Utworzenie ośrodka wypoczynkowego
na bazie gospodarstwa rybackiego.

58.     

Edward Podsiadło

 

54 750,00

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup ciągnika w celu świadczenia nowych usług

59.     

Tomasz Hołyński

 

149 000,00

Budowa budynku noclegowego

60.     

Polski Związek Wędkarski
Okręg w Gorzowie Wlkp.

 

221 000,00

Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych
od rybactwa, dzięki budowie platformy geolokalizacyjnej wraz z aplikacjami służącej do zwalczania zagrożeń dla środowiska na terenie LGR Pojezierze Dobiegniewskie.

61.     

Gmina Stare Kurowo

 

585 893,59

Wymiana pokryć dachowych wraz
z elementami docieplania placówek oświatowych, pełniacych funkcje społeczno-kulturalne na terenie Gminy Stare Kurowo.

62.     

Gmina Nowogródek Pomorski

 

250 623,49

Rewitalizacja miejscowości Parzeńsko szansą dla mieszkańców

63.     

Gmina Kłodawa

 

92 498,40

Remont Oddziału Zamiejscowego
w Różankach Publicznego Przedszkola
w Wojcieszycach

64.     

Gmina Kłodawa

 

313 093,48

Remont Przedszkola gminnego
w miejscowości Wojcieszyce

65.     

Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wielkopolskim

 

551 727,71

Wzmocnienie konkurencyjności regionu LGR "Pojezierze Dobiegniewskie" poprzez budowę budynku socjalno-sanitarnego
 z polem kampingowym, placu zabaw
oraz siłowni zewnętrznej.

66.     

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Starym Kurowie

 

108 850,85

Utwardzenie kostka brukową alei na cmentarzu komunalnym e Starym Kurowie

67.     

Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wielkopolskim

 

89 343,50

Zakup sprzętu i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej w celu zachowania różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb na terenie LGR Pojezierze Dobiegniewskie

68.     

Fundacja
 „W Harmonii z naturą” 

 

501 062,25

Rekultywacja jeziora Wielgie innowacyjną metodą probiotyczną

69.     

Roman Kawecki

 

300 000,00

Rozwój działalności "Zielonej Doliny" poprzez modernizację istniejącego budynku
w m. Chocień

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.