Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” tworzy 7 gmin:

Mapa RLGD PD

1.      Dobiegniew
2.      Drezdenko
3.      Kłodawa
4.      Skwierzyna
5.      Stare Kurowo
6.      Strzelce Krajeńskie
7.      Zwierzyn

Wszystkie gminy należą administracyjnie do województwa lubuskiego, do powiatu strzelecko-drezdeneckiego, gorzowskiego i międzyrzeckiego. Dobiegniew, Drezdenko, Skwierzyna i Strzelce Krajeńskie to gminy o charakterze miejsko – wiejskim z burmistrzem jako jednoosobowym organem wykonawczym. Pozostałe, to gminy wiejskie reprezentowane przez wójta.

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków i miłośników rybactwa, osoby zainteresowane wspieraniem i rozwojem tematyki rybołówstwa na terenie RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie", rybaków, samorządowców oraz przedstawicieli sektora prywatnego do przyłączenia się do naszego stowarzyszenia. Przynależność do stowarzyszenia to szansa wzięcia udziału w szeregu inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa. To także możliwość pozyskania dofinansowania na realizację zadań określonych w LSR.

Warunkiem przyłączenia się do stowarzyszenia jest wypełnienie „deklaracji członkowskiej” oraz dostarczenie jej do biura RLGD. Wzór deklaracji dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.