Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Przygotowanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

Opublikowano 27.11.2023 r.

Konsultacje społeczne - Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027

Szanowni Państwo,

zapraszamy na konsultacje społeczne - dzień otwarty w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, które odbędą się 4 grudnia 2023 w godzinach od 8:00 do 12:00 w siedzibie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicielu organizacji pozarządowych obszaru RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”. Spotkanie będą miało formułę ogólnodostępną, aby umożliwić udział w nich każdej zainteresowanej osobie czy organizacji. Zapraszamy przedstawicieli środowisk związanych z szerokim spektrum działalności tak, aby proces przygotowania LSR ukierunkowany był na zagadnienia dotyczące innowacyjności, rozwoju obszaru akwakultury, ochrony środowiska i klimatu, promocji dziedzictwa kulturowego rybackiego. Liczmy
na Państwa zaangażowanie w przygotowaniu założeń do przyszłej Lokalnej Strategii obszaru RLGD Pojezierze Dobiegniewskie.

Jednocześnie informujemy, o możliwości wypełnienie ankiety umieszczonej w linku poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF2Z5KR30WzniVHNXxnfMz_0O6aeYspEzsSJza4AwEVH4Vsg/viewform?usp=sf_link

 Opublikowano 06.11.2023 r.

Spotkanie ds. nowej LSR

W dniu 30 października 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich w ramach prac nad przyszłą Lokalną Strategią Rozwoju odbyło się spotkanie lokalnych samorządów z przedstawicielami sektora rybackiego. Podczas konsultacji przedstawiono analizę „Analizę sektora rybackiego na potrzeby realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybołówstwa i Akwakultury na lata 2021–2027” oraz projekt „Rozporządzenia MRiRW w sprawie punktacji kryteriów oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz sposobu podziału środków przeznaczonych na realizację tych strategii w ramach EFMiR”.

 Opublikowano 31.08.2023 r.

Spotkanie zespołu ds. nowej LSR

W dniu 30 sierpnia br. w siedzibie RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" odbyło się spotkanie zespołu ds. przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Tym razem nad ustaleniem celów oraz przedsięwzieć  przyszłej LSR pracowali przedstawiciele lokalnych samorządów.

 Opublikowano 06.06.2023 r.

Konsultacje społeczne - wsparcie przygotowawcze - Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027

Szanowni Państwo,

W ramach planu włączenia lokalnej społeczności w proces przygotowania przyszłej Lokalnej Strategii Rozwoju zapraszamy na konsultacje społeczne na terenie gmin obszaru RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli sektora: publicznego, społecznego i gospodarczego, w tym rybaków. Spotkania  będą miały formułę ogólnodostępną, aby umożliwić udział w nich każdej zainteresowanej osobie czy organizacji. Zapraszamy przedstawicieli środowisk związanych z szerokim spektrum działalności tak, aby proces przygotowania LSR ukierunkowany był na zagadnienia dotyczące innowacyjności, rozwoju obszaru akwakultury, ochrony środowiska i klimatu, promocji dziedzictwa kulturowego rybackiego. Liczmy na Państwa zaangażowanie w przygotowaniu założeń do przyszłej Lokalnej Strategii obszaru RLGD Pojezierze Dobiegniewskie.

Konsultacje spoeczne gminy page 0001

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.