Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Szanowi Państwo,  zapraszamy do zapoznania się z Raportem z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.  
Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 31 stycznia 2024 r. (środa) o godzinie 15.00 przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie w Sali Konferencyjnej odbędzie się Posiedzenie Zarządu RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie".  
Szanowni Państwo,  Przypominamy  o obowiązku przekazania do instytucji pośredniczącej (Urząd Marszałkowski) sprawozdań rocznych z realizowanej operacji w terminie do 31 stycznia każdego roku w okresie 5 lat po otrzymaniu płatności końcowej.
Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 14.12.2023 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Łubu Dubu w Dankowie  odbyło się spotkanie  mające na celu  podsumowanie działań związanych z realizacją LSR w tym przede wszystkim przedstawienie ewaluacji końcowej. W spotkaniu uczestniczyli lokalni samorządowcy,  przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze,  Pan…
Szanowni Państwo, w dniu 4 grudnia 2023 r. w siedzibie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbyły się konsultacje społeczne - dzień otwarty w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, wchodzącego w skład Europejskich Funduszy…
Szanowi Państwo, informujemy, iż dnia 14 grudnia 2023 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Łubu Dubu w Dankowie o godzinie 10:00  odbędzie się posiedzsnie Zarządu RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie".  
Szanowni Państwo, zapraszamy na konsultacje społeczne - dzień otwarty w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, które odbędą się 4 grudnia 2023 w godzinach od 8:00 do 12:00 w siedzibie RLGD „Pojezierze…
Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 8 grudnia 2023 roku o godzinie 14:10 w siedzibie RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzie się posiedznie Komisji Rewizyjnej RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie".
Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.