Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Podczas posiedzenia Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Pojezierze Dobiegniewskie" w dniu 22 lutego 2023 roku oceniono operację własną RLGD. Operacja  pt. „Smaki Pojezierza - XI Regionalny Dzień Rybaka"  wg lokalnych kryteriów wyboru uzyskała 32 punkty przy minimalnej wymaganej liczbie 15 punktów.  Operacja została wybrana do…
W dniu 22 lutego 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania 'Pojezierze Dobiegniewskie".  W trakcie posiedzenia zostały ocenione  operacje, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie w ramach naboru 1.2023.
Szanowni Państwo, przypominamy, iż 17 marca 2023 r. upływa termin złożenia kwestionariusza RRW-22 za 2022 r. natomiast kwestionariuszA RRW-23 do 31.05.2023 r.  O dopełnieniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Kompletne formularze należy wysłać w formie papierowej na adres:  Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie ul. Oczapowskiego 10 10-719 Olsztyn…
Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 03 marca br. o godzinie 14:00 w Sali Konferencyjnej w siedzibie RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" odbędzie się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Szanowni Państwo, informuję, iż dnia 22.02.2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" w Sali Konferencyjnej przy ul. Mickiewicza 7 w 66-520 Dobiegniewie odbędzie się Posiedzenie Rady.        
Celem II edycji konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas" jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora…
Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 15 lutego 2023 r. (środa) o godzinie 15.00 przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie w Sali Konferencyjnej odbędzie się Posiedzenie Zarządu RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie".
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, w związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w  Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność zaprasza na bezpłatne…
W związku z umieszczeniem w dniu 14 grudnia 2022 roku na stronie internetowej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pojezierze Dobiegniewskie  informacji  dotyczącej zamiaru realizacji operacji własnej pt. „Smaki Pojezierza – XI Regionalny Dzień Rybaka”, informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji żaden podmiot inny…
Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.