Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Szanowni Państwo, Agencja Rozwoju Regionalnego SA realizuje projekt pn. „Wiedza+dotacja=SUKCES!” , który jest skierowany do osób planujących podjęcie własnej działalności gospodarczej. Projekt jest realizowany w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020 Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.   Poniżej informacja…
Szanowni Państwo, w związku z decyzją Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczącą odebrania rekompensat wodno-środowiskowych, Rybacki Sztab Kryzysowy wystosował poniższy apel: APEL DO RYBAKÓW
Szanowni państwo, informujemy, iż ukazało się Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie…
Szanowni Państwo, przypominamy o uiszczeniu składki członkowskiej za rok 2017. Wysokość składki członkowskiej wynosi: dla osób fizycznych: 32,00 zł/rok, dla pozostałych podmiotów: 140 zł/rok. Składkę członkowską należy przekazać do dnia 31 marca 2017 r. na konto Stowarzyszenia: LWBS z siedzibą w Drezdenku, Oddział Stare Kurowo numer 96 8362 0005 0034 3631 2000 0050
  W dniu 17 marca 2017 roku w Willi Stanisław w Chrapowie odbyło się szkolenie dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Tematyka szkolenia obejmowała takie zagadnienia jak: kwalifikowalność kosztów, ocena według kryteriów wyboru operacji, wypełnianie uproszczonego biznesplanu, szkolenie technik…
Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 22 marca 2017 r.  o godzinie 15:00 w biurze RLGD przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzie się posiedzenie Zarządu. Poniżej zamieszczamy porządek obrad.   Porządek obrad posiedzenia Zarządu 22.03.2017
Szanowni  Państwo, w związku ze szkoleniem dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" w dniu 17 marca 2017 roku biuro RLGD będzie nieczynne. Info: 601 763 303 Za utrudnienia przepraszamy!
Szanowni Państwo,W związku z informacją z dnia 15 marca 2017 roku z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczącą dokonania poprawki w formularzu WoD, WoP wraz z instrukcją, polegającą na: uproszczeniu weryfikacji wpływu operacji na środowisko oraz aktualizacją WoD w części B.V Plan finansowy operacji…
  Zakres tematyczny szkoleń obejmował: Warunki udzielenia wsparcia Kryteria wyboru operacji Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie Instrukcję wypełniania uproszczonego biznesplanu   Poniżej fotorelacja ze szkoleń:                        Fot. J. Skibińska
Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.