Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania  „Pojezierze Dobiegniewskie” serdecznie zaprasza na jednodniowe szkolenie dla członków Zarządu, Rady, Komisji  Rewizyjnej oraz pracowników biura RLGD, które odbędzie się dnia 17 marca 2017 roku (tj. piątek), o godzinie 9oo, w Willi Stanisław w miejscowości Chrapów. Szkolenie zostało  zaplanowane i…
Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, iż na naszej stronie w zakładce BAZA WIEDZY → podzakładka STREFA BENEFICJENTA, znajduje się do pobrania wzór umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w…
Informacja przekazana przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na konferencji w Rytwianach, w sprawie likwidacji rekompensat wodno-środowiskowych: http://lgropolszczyzna.pl/sprawy-rybackie/sprawy-rybackie-aktualnosci/595-likwidacja-rekompensat-decyzja-mgmizs
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  przy współpracy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu, Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna” oraz  Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej wydał publikację pt. "Opolskie kwitnące. Wędkarstwo" dotyczącą  turystyki wędkarskiej na Opolszczyźnie.  Publikacja w wersji elektronicznej do pobrania pod adresem: http://visitopolskie.pl/store/uploads/pliki%20do%20pobrania/Opolskie%20kwitnace.%20W%C4%99dkarstwo.pdf
Szanowni Państwo Informujemy, iż w dniu 14 lutego 2017 r.  o godzinie 15:00 w biurze RLGD przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzie się posiedzenie Zarządu. Planowany porządek obrad: Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia…
Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pojawił się, zaakceptowany przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, formularz wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na…
W dniu 26 stycznia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach działania "Koszty bieżące i aktywizacja" na rok 2016 i 2017 w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo…
Szanowni Państwo, Informujemy, iż w dniu 31 stycznia 2017 r.  o godzinie 15:00 w biurze RLGD przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzie się posiedzenie Zarządu. Planowany porządek obrad:  Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie porządku obrad. Informacja o szkolenie pt.: ,,Rybackie…
Szanowni Państwo, przypominamy o uiszczeniu składki członkowskiej za rok 2017. Wysokość składki członkowskiej wynosi: dla osób fizycznych – 32,00 zł/rok, dla pozostałych podmiotów – 140 zł/rok. Składkę członkowską należy przekazać do dnia 31 marca 2017 r.na konto Stowarzyszenia:  LWBS z siedzibą w Drezdenku, Oddział Stare Kurowo, numer 96 8362 0005 0034 3631 2000 0050
W dniach 9-10.02.2017r. w Rytwianach odbędzie się cykliczna ogólnopolska konferencja pt.: "Wiosna 2017 w akwakulturze", której organizatorami są: LGR „Świętokrzyski Karp”, Towarzystwo Promocji Ryb „Pan Karp” oraz Polski Karp Organizacja Producentów. Podczas konferencji zostaną omówione najważniejsze tematy dotyczące polskiej akwakultury.   PROGRAM  KONFERENCJI 9.02.2017r. 14.00…
Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.