Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Posiedzenie Zarządu

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w dniu 31 stycznia 2017 r.  o godzinie 15:00 w biurze RLGD przy ul. Mickiewicza 7 w Dobiegniewie odbędzie się posiedzenie Zarządu. Planowany porządek obrad:

 1.  Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja o szkolenie pt.: ,,Rybackie Lokalne Grupy Działania 2014-2020 - przygotowanie do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju" w dniach 15-16 grudnia 2016r.
 5. Informacja z Walnego Zebrania Członków RLGD w dniu 28.12.2016r.
 6. Informacja i złożeniu poprawek do Wniosku o Dofinansowanie  na „Koszty bieżące   i aktywizację” na rok 2016.
 7. Informacja i złożeniu poprawek do Wniosku  o Dofinansowanie  na „Koszty bieżące  i aktywizację” na rok 2017.
 8. Informacja o Konferencji „Wiosna 2017 w akwakulturze” w miejscowości Rytwiany w dniach 9-10.02.2017r.
 9. Informacja o realizacji wykorzystania budżetu za II półrocze 2016r.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu RLDG „Pojezierze Dobiegniewskie”  za 2016 rok  oraz z działalności stowarzyszenia RLDG „Pojezierze Dobiegniewskie za 2016 rok.
 11. Informacja o wpłynięciu pisma z dnia 05.01.2017r. ze Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie.
 12. Informacja o Międzynarodowym Seminarium dla Lokalnych Grup Rybackich „Włączenie społeczne dla żyjących  obszarów rybackich” Jurmała, Łotwa  21-23 marca 2017r.
 13. Informacja o piśmie z dnia 16.01.2017r. z Ministerstwa  Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie formularza do sprawozdania za pierwszy rok realizacji LSR.
 14. Informacja o zatwierdzeniu przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wzoru wniosku o płatność w zakresie działania „Koszty bieżące i aktywizacja” oraz działania „Wsparcie przygotowawcze”.
 15. Informacja o wpłynięcia zaproszenia do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja” na 2016 i 2017 rok.
 16. Ocena pracy biura RLDG „Pojezierze Dobiegniewskie”.
 17. Składki członkowskie – informacja.
 18. Sprawy różne, dyskusja.
 19. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.