Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Wyjazd studyjny do Francji

W dniach od 25 do 29 września 2022 r. w ramach operacji pn. Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu unijnym i krajowym–odbył się wyjazd studyjny do Francji

Zakres tematyczny szkoleń podczas wizyty dotyczył:

  • produkcji materiału zarybieniowego – zagadnienia ogólne
  • doboru tarlaków do celów produkcji materiału zarybieniowego
  • wprowadzenia w zagadnienie domestykacji u ryb
  • domestykacji w stosunku do jakości i przydatności materiału zarybieniowego do zarybień jezior
  • polskich doświadczeń z wykorzystaniem ryb udomowionych i hodowlanych do zarybień jezior i rzek
  • francuskich doświadczenia w produkcji materiału zarybieniowego ryb karpiowatych
  • francuskich doświadczenia w produkcji materiału zarybieniowego sandacza
  • gospodarki rybacko-wędkarskiej we Francji
  • zagadnień praktycznych związanych z gospodarką jeziorową we Francji
  • zagadnień praktycznych związane z produkcją materiału zarybieniowego we Francji

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: Rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie.

Operacja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, Działanie 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych. Wysokość dofinansowania wynosi 279 927,77 w tym dla danego etapu 123 711,82

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.