Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Ogłoszenie o naborze 1.2023 Wyróżniony

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje

w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”,

zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania:

realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

I. Termin składania wniosków: od 31.01.2023 r. do 14.02.2023 r.

II. Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”:
ul. Mickiewicza 7,  66-520 Dobiegniew
,
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00,
z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru wnioski przyjmowane będą do godz. 13:30.

III. Zakres tematyczny operacji oraz limit dostępnych środków:

Zakres tematyczny operacji:

2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:

- limit dostępnych środków: 103 782,65 zł

3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu:

- limit dostępnych środków: 100 000,00  zł

 

 

Ważne: Szczegółowy tekst ogłoszenia wraz ze wskaźnikami do zrealizowania znajduje się w załączniku poniżej „Ogłoszenie o naborze 1.2023”

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.