Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu unijnym - wyjazd studyjny do Słowacji

W dniach 23-27.09.2023 r. odbyła się wizyta studyjna do Słowacji w ramach operacji pt. Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe, na szczeblu unijnym. 

Celem wyjazdu studyjnego była wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybołówstwo śródlądowe/akwakultura/ wylęgarnictwo, na szczeblu  unijnym w zakresie produkcji ryb łososiowatych (dzikich).

Zakres tematyczny szkolenia:

  • metody rozrodu ryb do celów produkcji materiału zarybieniowego,
  • produkcja materiału zarybieniowego,
  • gospodarka rybackiej w wodach śródlądowych (w tym zalewy),
  • sztuczny rozród ryb w warunkach kontrolowanych,
  • rozród ryb w warunkach kontrolowanych – osiągnięcia, zagrożenia, perspektyw

Podczas realizacji etapu operacji został osiągnięty cel  Rozwój szkoleń zawodowych, nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe zycie - 20 osób

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Kwota  dofinansowania  131 000,00 zł,  w tym z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 98 250,00 zł.

 

 

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.