Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Sierakowie-wsparcie szkolnictwa w zawodzie rybak

Szczególną oprawę i kontekst miał Dzień Edukacji Narodowej w  Zespole Szkół
w Sierakowie. Oprócz obchodów Święta Patrona M. Siły- Nowickiego, odbyło
się także posiedzenie Zespołu do spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i
Wędkarskiej przy ministrze rolnictwa i rozwoju wsi. Zorganizowano je w
oddanym niedawno do użytku Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony
Wód. Szczególny nacisk kładziono właśnie na wsparcie edukacji w zawodzie
ichtiologa i promowaniu tego zawodu.
Szkoła w Sierakowie jest jedyną placówką w Polsce kształcącą specjalistów w
tych dziedzinach. A brak fachowców w różnego rodzaju instytucjach
zajmujących się sprawami związanymi z gospodarką wodą i hodowlą ryb jest
dojmujący i rodzi poważne problemy. Jedyne w Polsce Technikum Rybactwa
Śródlądowego otrzymało właśnie duże wsparcie.  Zatwierdzono  "Porozumienie
o współpracy na rzecz przygotowania programu edukacyjno- promocyjnego w
zakresie rybactwa" pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w
Olsztynie, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie i
Zespołem Szkół im. prof. M. Siły-Nowickiego w Sierakowie. Jego celem jest
wsparcie bazy dydaktycznej i lokalowej, wsparcie zajęć praktycznych oraz
pozyskiwanie inwestycji na sprzęt.
To kolejny krok zmierzający do rozwoju szkolnictwa w tej dziedzinie. Jest
to jeden z priorytetów postulowanych przez Zespół. Te starania
już przynoszą skutek. W tym roku edukację w  Technikum Rybactwa
Śródlądowego podjęło 24 uczniów. Dla porównania w roku ubiegłym naukę w
technikum zaczęło 16 osób, a dwa lata temu było zaledwie 5 chętnych. Widać
więc wyraźny progres, ale jest to zaledwie kropla w morzu potrzeb. Brak
wykwalifikowanych kadr widać było najbardziej w trakcie katastrofy
ekologicznej na Odrze. Przewodniczący Zespołu poinformował o rozmowach z
Departamentem Pomocy Technicznej MRiRW i zainteresowaniu przez departament
promowania zawodu ichtiologa w ramach kampanii promocyjnych. Dodatkowo
przekazał, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje objęcie szkoły
swoim patronatem, wymaga to jednak dłuższego procesu uzgodnień zarówno z
władzami szkoły oraz branżą rybacką.
Oczywiście nie był to jedyny temat. Zespół kontynuuje rozmowy z Wodami
Polskimi na rzecz uznania stawów jako małej retencji. Stawy zostały już
uznane jako mała retencja a Wody Polskie oczekują od branży konkretnych
propozycji związanych ze wsparcie dla hodowców karpia.
Zespół  wystąpił także z wnioskiem do Departamentu Rybołówstwa w MRiRW o
podjęcie dalszych działań związanych z ogłaszaniem przez Wody Polskie
przetargów na użytkowanie obwodów rybackich i zintensyfikowanie prac na
rzecz poprawy racjonalnej gospodarki rybackiej.
W posiedzeniu Zespołu udział wzięli:
Obradom przewodniczył Przewodniczący Zespołu Jakub Roszuk
   - prof. dr hab. inż. Dorota Fopp - Bayat, Kierownik Katedry
   Ichtiologii i Akwakultury, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytetu
   Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.
   - Hanna Paradowska, Prezeska Grupy Rybackiej Obra Warta.
   - dr hab. inż.Agata Witczak, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia,
   Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
   Technologicznego w Szczecinie.
   - Beata Olejarz, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego.
   - Jerzy Czyżak z Polskiego Towarzystwa Rybackiego
   - Tomasz Horbacz Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w
   Olsztynie
   - Witold Maciołek, Burmistrz Sierakowa.
   - Dariusz Świerczyński, Naczelnik Wydziału Rybactwa  Wielkopolskiego
   Oddziału ARiMR
   - Paweł Wielgosz, Prezes Organizacji Producentów Polski Karp sp. z o.o.
   - Sylwester Włoch, Z-ca Dyrektora Departamentu Rybactwa Państwowego
   Gospodarstwa Wody Polskie.
   - Jacek Zywert, Dyrektor Zespołu Szkół w Sierakowie.
 
Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.