Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Rybactwo i MorzeLubuskie Warte ZachoduUnia Europejska

beneficjentStrefa Wnioskodawcy

Przejdź do działu, gdzie znajdziesz wnioski, formularze i pliki do pobrania.

Obszar działania

Mapa RLGD PD

Nasz Facebook

Walne Zebranie członków RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie"

Szanowni Państwo,

W dniu 12 czerwca  2024 roku w Ługach w Świetlicy Wiejskiej   odbyło się  Walne Zebranie Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” o charakterze sprawozdawczo- wyborczym.

Na początku spotkania  Prezes naszej grupy Pan Kazimierz Szmid  zaproponował uczczenie w minucie ciszy  naszego kolegę, członka założyciela, byłego wieloletniego Wiceprzewodniczącego Rady RLGD  „Pojezierze Dobiegniewskie”  Pana Eugeniusza Krzyżanowskiego który  niedawno zmarł.

Kolejno w  trakcie zebrania zostały przedstawione sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady za 2023 rok, sprawozdanie finansowe za 2023 rok, plan pracy i plan finansowy na 2024 rok.

Podjęto uchwały w sprawie przyjęcia powyższych sprawozdań.

Podjęto uchwałę o przeznaczeniu wyniku finansowego.

Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2023 rok.  Walne Zebranie członków udzieliło Zarządowi  absolutorium.

W trakcie Zebrania zostały przedstawione i zatwierdzone zmiany w Regulaminach Walnego Zebrania, Rady, Zarządu oraz w Statucie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie".

W dalszej kolejności zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

W związku z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju i ogłoszeniem o naborze wniosków przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zostały przedstawione wytyczne  oraz obowiązujące procedury w programie Fundusze Europejskie  lata 2021-2027.

Prezes Kazimierz Szmid przedstawił informację dotyczącą bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD ,,Pojezierze Dobiegniewskie” oraz dalszych planów na 2024 rok.

Dziękujmy za liczne przybycie naszych członków na Walne Zebranie RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Archiwalne aktualności i materiały dostępne są tutaj.

© 2017 RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i stworzenie SurmaCreation.